Skip to main content
För dig som arbetar inom skolan

 

Det är många lärare om fått ny motivation och ”hittat” en ny sätt att arbeta efter ha gått någon av våra kurser.

ÄVENTYRSPEDAGOGIK
Kurserna baseras på äventyrspedagogik. Äventyrspedagogikens praktik består av flera spännande och unika arbetssätt och metoder, som vilar på praktisk erfarenhet och vetenskaplig grund, och som passar utmärkt för lärare på alla stadier.

ÄVENTYRSPEDAGOGIKEN HAR TVÅ HUVUDSYFTEN
1: Utveckla barns och ungdomars sociala kompetens – att kunna samarbeta och kommunicera på ett bra sätt med kamraterna i en grupp – samt att stärka kamratrelationerna i en grupp.
2: Lära barn viktig kunskap som är kopplad till kursplaner för olika ämnen.

Som lärare kan du välja att arbeta med äventyrsbaserade, ämnesintegrerade projekt enbart i klassrummet och på skolgården, eller om det finns ett lämpligt skogsområde nära din skola, även med äventyr i skogen.

KURS
Vi kan vi designa en kurs efter era önskemål och vi kan genomföra kursen på er skola. Kontakta oss så gärna för mer information.

Moment som kan ingå i våra kurser för skolan (klicka på blå text):