Skip to main content
För dig som är lärare

 

Äventyrspedagogikens praktik består av flera spännande och unika arbetssätt och metoder, som vilar på praktisk erfarenhet och vetenskaplig grund, och som passar utmärkt för lärare på alla stadier.

ÄVENTYRSPEDAGOGIKEN HAR TVÅ HUVUDSYFTEN
1: Utveckla barns och ungdomars sociala kompetens – att kunna samarbeta och kommunicera på ett bra sätt med kamraterna i en grupp – samt att stärka kamratrelationerna i en grupp.
2: Lära barn viktig kunskap som är kopplad till kursplaner för olika ämnen.

Som lärare kan du välja att arbeta med äventyrsbaserade, ämnesintegrerade projekt enbart i klassrummet och på skolgården, eller om det finns ett lämpligt skogsområde nära din skola, även med äventyr i skogen.

De två kurser som är speciellt lämpliga för lärare är:
K 5: Äventyr i klassrummet/ämnesintegrerade projekt, inklusive Äventyrsmatte – 8-15 år (1 dag)
K 6: Äventyr i skogen/ämnesintegrerade projekt – 8-15 år (1 dag)