Skip to main content

Äventyr i skogen

 

RUBRIKER PÅ DENNA SIDA:

 • Undervisningsmodell
 • Modellens struktur
 • Kunskapsområden/ teman
 • Ämnesintegrering
 • På kursen
Undervisningsmodell

Äventyr i skogen är en undervisningsmodell där kunskapsområden och ämnen integreras i ett spännande projekt. Barnen tycker det är roligt och  lärandet blir lustfyllt. Även för läraren/ pedagogen innebär det ett roligt och spännande sätt att undervisa.

En stor fördel med att genomföra ett äventyr i skogen är att det är otroligt spännande, inte minst för att man har aktörer som spelar den ”onda sidan”. Det är många barn som sagt att det är det roligaste dom någonsin gjort, efter att varit med om ett äventyr i skogen.

För att kunna genomföra äventyr i skogen krävs ett lämpligt skogsområde, ca 100 x 100 meter, inom cykelavstånd från skolan. Man måste kunna smyga och gömma sig utan att bli upptäckt – en ”pelarskog” som man kan se rakt igenom fungerar inte.

Modellens struktur

Äventyrsprojekten följer alltid samma struktur.

1: Informera och förankra
I äventyrspedagogiken är det viktigt att barnen engageras och känner sig delaktiga från första början. Läraren berättar för klassen om det kommande projektarbetet – att man kommer att arbeta efter en modell som kallas äventyrspedagogik och vad det innebär med en fiktiv berättelse, uppdrag, mm.

2: Storyn
Läraren berättar den fiktiva storyn för klassen. Grupperna bearbetar sedan  storyn genom att högläsa varsin del i sin grupp. Storyn leder till ett uppdrag som grupperna ska göra.

3: Faktainlärning – Samarbetsinlärning
I storyn finns det alltid en uppdragsgivare. Det kan till exempel vara polisen, FN, en miljöorganisation eller en forskare. För att klassen ska få göra uppdraget kräver uppdragsgivaren att barnen ska lära sig fakta inom det kunskapsområde/ tema som uppdraget rör sig inom. Faktainlärningen sker genom en metod som kallas samarbetsinlärning. Du får lära dig metoden på kursen.

4: Kunskapstest 
Grupperna testas på faktakunskapen. För att gå vidare till nästa steg måste alla grupper ha blivit godkända i testet. Grupper som inte blir godkända tar om faktainlärningen och testas sedan på nytt tills dom blir godkända. Testet sker genom en metod som jag kallar för Smart Kids, och som är ett annorlunda och roligt sätt att testa kunskap på. Du får lära dig metoden på kursen.

5: Samarbetsträning – Kamratövningar
Uppdragsgivaren kräver också att grupperna ska träna på att samarbeta. Samarbetsträningen sker i form av kamratövningar som är specialdesignade för att knyta an till temat.

6: Förberedelser
Grupperna förbereder uppdraget genom att noggrant studera kartan över uppdragsområdet, och planera hur och var dom ska ta sig fram. Man går igenom de olika roller som gruppmedlemmarna ska ha – ledare, orienterare (med kartan), spanare, materialansvarig, mm.

7: Uppdraget
Själva uppdraget genomförs i ett skogsområde, med flera små grupper samtidigt som arbetar oberoende av varandra. På en dag kan man genomföra äventyret med fyra klasser.

8: Storyn – Epilog
När grupperna är klara med uppdraget, avslutas berättelsen med vad som hände sedan – hur det gick för den ”goda sidan” och den ”onda sidan” i storyn.

9: Fortsatt temaarbete
I det fortsatta temaarbetet diskuterar man temat utifrån storyn/uppdraget. Från att ha handlat om faktainlärning i projektarbetets inledning, handlar det nu mer om att värdera och kritiskt granska företeelser inom temat.

10: Den egna storyn
Barnen får i uppgift att skriva en egen fiktiv story med koppling till temat, och rita en egen karta och egna bilder. Sedan berättar var och en sin story för sin grupp, och visar kartan och bilderna.

Kunskapsområden/ teman

I ett skogsäventyr kan nedanstående kunskapsområden/ teman ingå:

 • Människans påverkan på naturen – vatten och luft, hotade djurarter
 • Virus, bakterier, smittspridning
 • Människokroppens organ
 • Hälsa/kost
 • Energi: Olika energiformer, fossila bränslen
 • Jordens naturresurser – vatten, mineraler, skog, mm.
 • Kartan, skala, GPS
 • Rymden
 • Programmering
 • Historia: Vikingatiden
 • Falsk nyhetsspridning på nätet; Cyberattacker
 • Mänskliga rättigheter; Jämställdhet
 • Demokrati/diktatur
Ämnesintegrering

I stort sett alla ämnen kan integreras.

SO och NO:
Under rubriken ”Kunskapsområden/ teman” ovan ser du hur SO och NO kan komma in i skogsäventyren.

Svenska:
Svenska kommer alltid in i äventyrsprojekten, dels genom att barnen får bearbeta den inledande äventyrsberättelsen och högläsa den för varandra, och efter att äventyret i skogen genomförts, skriva en egen äventyrsberättelse och berätta den för varandra i små grupper.

Matematik:
Matematik kan integreras i förberedelsearbetet, i samband med att man arbetar med kartan.

Engelska:
Engelska kan ingå genom att grupperna måste skriva på engelska till en (låtsad) internationell expert inom ett kunskapsområde för att få svar på sina frågor, och sedan översätta svaret från experten.

Idrott & hälsa:
I alla alla äventyrsprojekt ingår samarbetsträning som man genomför i form av kamratövningar som är mer eller mindre fysiska. Dessa kan genomföras på skolgården eller inne i gymnastiksal. Äventyret i skogen inbegriper mycket rörelse och orientering.

Bild:
Grupperna kan filma under äventyret och sedan redigera filmerna. Barnen gör egna bilder och kartor till den egna äventyrsberättelsen.

På kursen

Du kommer att få vara med om två olika modeller av äventyr, som vi genomför fullt ut i en skog, med aktörer och allt. Vi går igenom hur man anpassar modellerna till olika åldrar. Dessutom ingår teori.