Skip to main content

Äventyr i klassrummet

 

RUBRIKER PÅ DENNA SIDA:

 • Undervisningsmodell
 • Modellens struktur
 • Kunskapsområden/ teman
 • Ämnesintegrering
 • På kursen
 • Kursdatum
 • Kurskostnad
Undervisningsmodell

Äventyr i klassrummet är en undervisningsmodell i vilken kunskapsområden och ämnen integreras i ett spännande projekt. Barnen tycker det är roligt och  lärandet blir lustfyllt. Även för läraren/ pedagogen innebär det ett roligt och spännande sätt att arbeta.

Att göra ett äventyr i skogen är väldigt spännande, men det är få skolor som har nära till ett skogsområde där det är lämpligt att genomföra äventyr. Ett klassrumsäventyr kräver mycket mindre förberedelsearbete, och är mycket enklare att genomföra än äventyr i skogen, och det öppnar mycket större möjligheter att integrera framförallt matematik.

Modellens struktur

Klassrumsäventyren följer alltid samma struktur.

1: Informera och förankra
I äventyrspedagogiken är det viktigt att barnen engageras och känner sig delaktiga från första början. Läraren berättar för klassen om det kommande projektarbetet, att man kommer att arbeta efter en modell som kallas äventyrspedagogik och vad det innebär, med en fiktiv berättelse, uppdrag, mm.

2: Storyn
Läraren berättar den fiktiva storyn för klassen. Grupperna bearbetar sedan  storyn genom att högläsa varsin del i sin grupp. Storyn leder till ett uppdrag som grupperna ska göra.

3: Faktainlärning – Samarbetsinlärning
I storyn finns det alltid en uppdragsgivare. Det kan till exempel vara polisen, FN, en miljöorganisation eller en forskare. För att klassen ska få göra uppdraget kräver uppdragsgivaren att barnen ska lära sig fakta inom det kunskapsområde/ tema som uppdraget rör sig inom. Faktainlärningen sker genom en metod som kallas samarbetsinlärning. Du får lära dig metoden på kursen.

4: Kunskapstest 
Grupperna testas på faktakunskapen. För att gå vidare till nästa steg måste alla grupper ha blivit godkända i testet. Grupper som inte blir godkända tar om faktainlärningen och testas sedan på nytt, tills dom blir godkända. Testet sker genom en metod som jag kallar för Smart Kids, och som är ett annorlunda och roligt sätt att testa kunskap på. Du får lära dig metoden på kursen.

5: Samarbetsträning – Kamratövningar
Uppdragsgivaren kräver också att grupperna ska träna på att samarbeta. Samarbetsträningen sker i form av kamratövningar som är specialdesignade för att knyta an till temat.

6: Uppdraget – Problemlösning
Varje grupp får ett arbetsmaterial som består av en karta som visar det fiktiva område där uppdraget ska genomföras, samt bilder och ritningar som är kopplade till problem som grupperna måste lösa under det fiktiva uppdraget. För att kunna lösa uppgifterna måste barnen använda sig av matematiskt-logiskt tänkande, och dom behöver ha vissa, grundläggande förkunskaper i matematik. Jag kallar den här delen för Äventyrsmatte.

7: Storyn – Epilog
När grupperna är klara med uppdraget, avslutas berättelsen med vad som hände sedan – hur det gick för den ”goda sidan” och den ”onda sidan” i storyn.

8: Fortsatt temaarbete
I det fortsatta temaarbetet diskuterar man temat utifrån storyn/uppdraget. Från att ha handlat om faktainlärning i projektarbetets inledning, handlar det nu mer om att värdera och kritiskt granska företeelser inom temat.

9: Den egna storyn
Barnen får i uppgift att skriva en egen fiktiv story med koppling till temat, och rita en egen karta och egna bilder. Sedan berättar var och en sin story för sin grupp, och visar kartan och bilderna.

Kunskapsområden/ teman

I varje klassrumsäventyr ingår flera av nedanstående kunskapsområden/ teman:

 • Människans påverkan på naturen – förgiftning av vatten och luft, hotade djurarter
 • Virus, bakterier, smittspridning
 • Människokroppens organ
 • Hälsa/kost
 • Olika energiformer
 • Magnetism
 • Jordens naturresurser – vatten, skogar, fossila bränslen
 • Kartan, skala, GPS
 • Programmering
 • Vikingatiden
 • Falsk nyhetsspridning på nätet; Cyberattacker
 • Mänskliga rättigheter; Jämställdhet
 • Demokrati/diktatur
Ämnesintegrering

I stort sett alla ämnen kan integreras.

SO och NO:
Under rubriken ”Kunskapsområden/ teman” ovan ser du hur SO och NO kan komma in i klassrumsäventyren.

Svenska:
Svenska kommer alltid in i klassrumsäventyren, dels genom att barnen får bearbeta den inledande äventyrsberättelsen och högläsa den för varandra, och efter att klassrumsäventyret genomförts, skriva en egen äventyrsberättelse och berätta den för varandra i små grupper.

Matematik:
Man kan väva in mycket matematik i ett klassrumsäventyr. Läs mer: Äventyrsmatte.

Engelska:
Engelska kan ingå i ett klassrumsäventyr genom att grupperna måste skriva på engelska till en internationell expert inom ett kunskapsområde för att få svar på sina frågor, och sedan översätta svaret från experten.

Idrott & hälsa:
I alla klassrumsäventyr ingår samarbetsträning som man genomför i form av kamratövningar som är mer eller mindre fysiska. Dessa kan genomföras på skolgården eller inne i gymnastiksal.

Bild:
Barnen gör egna bilder och kartor till den egna äventyrsberättelsen.

På kursen

Du kommer att få göra några klassrumsäventyr och lära dig hur dessa kan anpassas till olika åldersgrupper. Vi kommer att arbeta både inom- och utomhus. Teori vävs in i det praktiska arbetet. Äventyrsmatte ingår i den här kursen.

Kursdatum

Datumen är ännu ej klara, men det blir någon gång på hösten 2021.

 • Stockholm: Söndagen 24 okt
 • Alingsås: Söndagen 10 okt
 • Hässleholm: Söndagen 31 okt
 • Luleå: Datumet är ej klart

Kurskostnad

Klicka här