Skip to main content

Äventyrsmatte

 

Äventyrsmatte ingår i kursen Äventyr i klassrummet. Matematiken vävs in i det fiktiva uppdrag som är en del av  det äventyrsprojekt som grupperna arbetar med i klassrummet och på skolgården. 

Varje grupp får ett arbetsmaterial som består av en karta som visar det fiktiva område där uppdraget ska genomföras, samt bilder och ritningar som är kopplade till problem som grupperna måste lösa under det fiktiva uppdraget. För att kunna lösa uppgifterna måste barnen använda sig av matematiskt-logiskt tänkande, och dom behöver ha vissa, grundläggande förkunskaper i matematik. Det handlar inte om traditionell läroboksmatematik, utan mer om problem- lösning och praktiskt-laborativt arbete som gör att barnen utvecklar sitt matematiskt-logiska tänkande.

I KLASSRUMMET
I klassrummet kan det handla om att grupperna måste läsa av kartan och dom två- och tredimensionella bilderna, och koppla dessa till matematiska beräkningar. Det innebär bland annat att dom måste tillämpa sina kunskaper i kartans uppbyggnad och skala. Det kan också handla om att dom måste kunna tillämpa grundläggande programmering för att kunna lösa uppdraget.

PÅ SKOLGÅRDEN
På skolgården kan det handla om att grupperna ska klura ut hur man med hjälp av ett givet, konkret material, ska kunna ta sig förbi ett konkret hinder.

MATEMATIK I VARDAGEN
På så sätt kommer matematiken att handla om hur man kan använda den i vardagen – strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer – även om det kan låta paradoxalt med tanke på att man utgår från en fiktiv äventyrsberättelse.