Skip to main content
RÖRIS – Rörelselekar

 

FÖR ALLA ÅLDRAR
I kursboken RÖRIS, som vi tagit fram, beskrivs fler än 150 roliga lekar och rörelseaktiviteter för förskolan och skolan. I beskrivningen av varje aktivitet framgår för vilka åldrar aktiviteten är lämplig, och hur man kan åldersanpassa aktiviteten.

SAMARBETE
Mycket samarbete ingår. I dom flesta av aktiviteterna samarbetar barnen två och två eller i små grupper.

UTE/ INNE
Alla aktiviteterna kan göras utomhus – på en gräs- eller asfaltyta – och några passar utmärkt att göra i snö. Dom flesta av aktiviteterna kan också göras inomhus i en gymnastiksal eller större lokal.

KAN GÖRAS OFTA
Dom flesta av aktiviteterna kräver väldigt lite material och förberedelsetid, och kan klaras av på några minuter. Därför kan man göra rörelselekarna ofta.