Skip to main content
KULIMATIK – Kul matte

 

Vi har utvecklat en modell för hur man kan arbeta med matematik i förskolan och skolan, som vi kallar KULIMATIK. Spännande uppgifter, ett inspirerande konkret material och instruktioner i form av bilder gör att barnen tycker att det är väldigt roligt.

KONKRET MATERIAL, VISUELLA INSTRUKTIONER
Barnen arbetar i små grupper vid ”stationer” som man bygger upp utomhus eller i ett större utrymme inomhus, med hjälp av enkelt material. Barnen samarbetar i grupperna för att lösa uppgifterna. Det sker med hjälp av konkret material och ofta instruktioner i form av bilder. I den kursbok som vi tagit fram beskrivs över hundra uppgifter.

MATEMATISKA FÖRKUNSKAPER
Dom flesta av uppgifterna kräver att barnen har vissa matematiska för-kunskaper som dom lär sig på ett mer traditionellt sätt innan dom ska arbeta med KULIMATIK-uppgifterna. I KULIMATIK-uppgifterna löser barnen problem som innebär att dom måste tillämpa sina förkunskaper, och på sätt kompletterar KULIMATIK den mer abstrakta matematikundervisningen.