För dig som är fritidspedagog

 

Äventyrspedagogiken består av flera unika arbetssätt och metoder, som vilar på praktisk erfarenhet och vetenskaplig grund, och som passar utmärkt för fritids- pedagoger. Det är många fritidspedagoger som efter att ha gått äventyrs- pedagogutbildningen, fått extra resurser till att arbeta med äventyrspedagogik på sin skola, och det har inneburit en nytändning i deras arbete.

ÄVENTYRSPEDAGOGIKEN HAR TVÅ HUVUDSYFTEN
1: Utveckla barns och ungdomars sociala kompetens – att kunna samarbeta och kommunicera på ett bra sätt med kamraterna i en grupp – samt att stärka kamratrelationerna i en grupp.
2: Lära barn viktig kunskap som är kopplad till kursplaner i olika ämnen.

UNIK KOMPETENS
Äventyrspedagogiken ger dig stora möjligheter att profilera ditt arbete som fritidspedagog, och den ger dig en unik kompetens, att i samverkan med lärarna på skolan, göra undervisningen i olika ämnen mer spännande.