Skip to main content
För dig som är fritidspedagog

 

Det är många fritidspedagoger som fått ny motivation i sitt arbete, och ”hittat” en ny roll i sin yrkesprofession efter ha gått någon av våra kurser. Kurserna baseras på äventyrspedagogik.

ÄVENTYRSPEDAGOGIK
Äventyrspedagogiken består av flera unika arbetssätt och metoder, som vilar på praktisk erfarenhet och vetenskaplig grund, och som passar utmärkt för fritids- pedagoger. Det är många fritidspedagoger som efter att ha gått äventyrs- pedagogutbildningen, fått extra resurser till att arbeta med äventyrspedagogik på sin skola, och det har inneburit en nytändning i deras arbete.

ÄVENTYRSPEDAGOGIKEN HAR TVÅ HUVUDSYFTEN
1: Utveckla barns och ungdomars sociala kompetens – att kunna samarbeta och kommunicera på ett bra sätt med kamraterna i en grupp – samt att stärka kamratrelationerna i en grupp.
2: Lära barn viktig kunskap som är kopplad till kursplaner i olika ämnen.

UNIK KOMPETENS
Äventyrspedagogiken ger dig stora möjligheter att profilera ditt arbete som fritidspedagog, och den ger dig en unik kompetens, att i samverkan med lärarna på skolan, göra undervisningen i olika ämnen mer spännande.

KURS
Vi kan vi designa en kurs efter era önskemål och vi kan genomföra kursen på er skola. Kontakta oss så gärna för mer information.

Moment som kan ingå i våra kurser för skolan (klicka på blå text):