Skip to main content

Äventyrspedagogutbildning – 8-15 år

 

Anmäl till äventyrspedagogutbildning ➜

 

RUBRIKER PÅ DENNA SIDA:

  • Kursinnehåll
  • Kursbeskrivning
  • Kursorter & datum
  • Program 2021
  • Kurskostnad
Kursinnehåll

Innehållet är  vetenskapligt förankrat och kopplat till läroplaner. Den forskning som vår utbildning baseras på, har granskats av Universitetskanslersämbetet, som bedömt att ”utbildningen vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund”.  

Du får lära dig hur man kan integrera kunskapsområden och skolämnen i äventyrsbaserade projekt,  och arbeta med att utveckla barnens förmåga att samarbeta. Under rubriken PROGRAM nedan kan du klicka dig fram till det detaljerade innehållet. 

Kursbeskrivning

Kursen ges med två olika inriktningar, en inriktning för den som arbetar med 3-7-åringar och en inriktning för den som arbetar med 8-13-åringar. Det som skiljer inriktningarna åt, är dels att några av kursmomenten är helt olika, och att de kursmoment som är lika anpassas till respektive åldersgrupp. 

Kursen är på 6 dagar med två 3-dagars sammankomster hösten 2021 (fredag 09:30-17:00; lördag 08:30-17:00; söndag 08:30-16:00). Vi arbetar till stor del praktiskt, då du själv får uppleva de olika arbetssätten. Vi kopplar teorin till det vi gör i praktiken.

Kursinnehållet är utformat så att du efter kursen direkt ska kunna komma igång med att arbeta med äventyrspedagogik på din skola. För att underlätta det kommer du att få ett USB-minne med de aktiviteter vi gör under kursen. Det underlättar också väldigt mycket att komma igång om man är flera personer från samma arbetsplats som går kursen.

Kursorter & datum

• Stockholm (Lillsveds folkhögskola):
Sammankomst 1: 10-12 sep; Sammankomst 2: 15-17 okt

• Alingsås (Hjälmareds folkhögskola):
Sammankomst 1: 3-5 sep; Sammankomst 2: 8-10 okt

• Hässleholm (Hässleholmsgården):
Sammankomst 1: 27-29 aug; Sammankomst 2: 29-31 okt

• Luleå: Datumen är ej klara

Program 2021 – Sammankomst 1

Fredag:
Kamratövningar och Kamratbanor
Lördag:
Sagoäventyr i skogen – 5-12 år
Söndag:
Miniäventyr i skogen
Äventyrspedagogik, teori

Program 2021 – Sammankomst 2

Fredag:
Roliga skolgårdsaktiviteter

Lördag:
Äventyr i skogen, ämnesintegrerade projekt

Söndag:
Äventyr i klassrummet, ämnesintegrerade projekt inklusive
Äventyrsmatte

Kurskostnad

OBS! De priser du ser när du klickar på respektive aktivitet i programmet ovan, gäller dem som går en 1-dagskurs. Priserna nedan gäller hela äventyrspedagog- utbildningen.  Lunch alla sex dagarna ingår. Dessutom ingår ett USB-minne med kursinnehållet. Priserna är exklusive moms.

  • Kostnad för 1 person: 5 950 kr
  • Kostnad för 2-3 personer från samma arbetsplats: 5 250 kr/person
  • Kostnad för 4-6 personer från samma arbetsplats: 4 550 kr/person
  • Kostnad för fler än 6 personer från samma arbetsplats: 3 850 kr/person

Kursavgiften betalas mot faktura. När du anmäler dig till kursen skickar vi en bekräftelse/faktura. Vid avanmälan mer än 3 dagar före kursen återbetalas hela kursavgiften. Vid avanmälan 1-3 dagar före kursen återbetalas halva kursavgiften. Om en anmäld person blir sjuk eller inte kan delta av annan orsak, kan man utan extra kostnad sätta in en ersättare.