Skip to main content
Sagoäventyr i skogen – 5-12 år

 

SAGOÄVENTYR FÖR OLIKA ÅLDRAR
Man kan arbeta med sagoäventyr med alla åldrar från 3 år upp till ca 12 år –  enklare sagoäventyr för åldrarna 3-5 år, och mer avancerade sagoäventyr för åldrarna 5-12 år. I de mer avancerade sagoäventyren använder vi oss alltid av aktörer, både från den ”goda” och ”onda” sidan.

SAGOÄVENTYRET – EN MULTIUPPLEVELSE
Barnens liv handlar ofta om krav och måsten, och det finns många svårigheter. Men i sagans värld är det annorlunda. Där finns alltid en lösning, och där finns hopp. I sagan är det alltid det goda som vinner över det onda, och det tilltalar barnen. I sagoäventyret

I Sagoäventyret möts barnen av det muntliga berättandet och av äventyret i skogen. Det finns en kraft i både det muntliga berättandet och i äventyret som är starkare än både filmer och böcker. Barnen får närkontakt med berättaren, och i äventyret upplever de berättelsen ”live” med alla sinnen.

Sagoäventyret genomförs i ett litet skogsområde. Man utgår från en berättelse/ saga som har koppling till ett tema som barnen arbetar med. Äventyret i skogen gör att sagan blir en multiupplevelse där hela kroppen är med, på ett helt annat sätt än om barnen bara får  höra sagan. Berättelsen kan t ex handla om skogen, djuren eller om allmänmänskliga företeelser som vänskap och avundsjuka. Sagan leder till ett uppdrag som barnen ska klara av. Man använder sig inte av befintliga sagor, utan man skriver en egen saga. Det gör att det är mycket lättare att anpassa sagan efter det tema man arbetar med och också efter barnens ålder.

Innan barnen gör själva uppdraget/äventyret, förbereder de sig genom att träna samarbete och olika saker som de behöver kunna för att klara av uppdraget. Uppdraget sker i Sagornas skog (en skog som förberetts med diverse rekvisita). När barnen passerar Sagoporten kommer de till sagornas skog och där väntar många märkliga och spännande händelser. Man kan använda sig av aktörer för att stegra spänningen.

Äventyret i skogen gör att sagan blir en multiupplevelse där hela kroppen är med, på ett helt annat sätt än om barnen bara får höra sagan. När barnen klarat av det uppdrag som ingår i sagoäventyret så är det dom själva som är hjältarna, till skillnad från sagoböckernas och filmernas fiktiva hjältar, och det är en av dom stora fördelarna med sagoäventyren.

Efter äventyret får barnen ge uttryck för sina upplevelser och känslor genom att berätta, måla och dramatisera. De kommer på egna sagor och berättar för kamraterna. De äldre barnen skriver en saga. Man pratar om olika saker som berättelsen och äventyret ger underlag för, och man kan också fortsätta med temaarbetet.

I Sagoäventyret tas fantasi, motorik, känsla, intellekt och social förmåga i bruk och tränas. I stort sett alla ämnen och kunskapsområden kan integreras.

PÅ KURSEN
På kursen får du var med om ett maxat sagoäventyr som innehåller väldigt mycket, och som är designat så att det finns något för alla åldersgrupper mellan 5 och 12 år. Det gör att du som kursdeltagare får uppleva något som passar just den åldersgrupp du arbetar med. Du får också lära dig hur man använder sig av olika typer av aktörer, och du får själv pröva på att agera.

KURSDATUM
• Stockholm: Lördagen 11 sep
Alingsås: Lördagen 4 sep
• Hässleholm: Lördagen 28 aug
• Luleå: Ej klart

KURSKOSTNAD
Klicka här