Skip to main content
Kamratövningar & Kamratlekar

Kamratövningarna – och lekarna kan göras inne och ute året runt, även i snö, och kräver lite eller ingen materiel. De kan anpassas till alla åldersgrupper från ca 3 år till vuxna. En del övningar gör hela gruppen/klassen tillsammans och i andra övningar delar man in barnen i mindre grupper, allt ifrån parvis till 5-7 barn i varje grupp. Grupperna får uppgifter som de ska lösa. Dessa kan göras på olika svårighetsnivåer och är mer eller mindre fysiska. Övningarna/ lekarna är roliga och inbjuder ofta till skratt.

Det övergripande syftet är att utveckla individen och gruppen. Övningarna bygger på kommunikation, samarbete, respekt, tillit, engagemang och ledarskap. Barnen lär sig att se sin roll i gruppen, och det sätt på vilket den egna attityden bidrar till gruppens framgångar. Man tränar inte enbart de sociala färdigheterna, utan också motorik och ledarskap. För äldre barn, från ca 12 år och uppåt, kan många av övningarna användas i samband med fysträning.

Kamratbanor

En kamratbana utomhus består av ett antal stationer som man bygger upp med enkelt material på en grönyta. Vid stationerna löser barnen uppgifter som är mer eller mindre fysiska. Vid många av stationerna tränar de mindre barnen sin motorik, framförallt balans. För dem blir därför kamratbanan också en motorikbana. Man arbetar med grupper med 5-6 barn i varje grupp. Med de mindre barnen är man mer flexibel med gruppstorleken. Det är enkelt att variera svårigheten på uppgifterna. De kan anpassas till alla åldrar från ca 3 år till vuxna.

Det övergripande syftet med Kamratbanan är att utveckla individen och gruppen. Aktiviteterna bygger på kommunikation, samarbete, respekt, tillit, engagemang och ledarskap. Gruppmedlemmarna lär sig att se sin roll i gruppen, och det sätt på vilket den egna attityden bidrar till gruppens framgångar.

Det kamratbanekoncept som vi utvecklat är portabelt – grejerna kan enkelt transporteras, och stationerna byggas upp på olika ställen. Med hjälp av material som ryms i ett par hockeybagar kan man bygga upp ett hundratal olika stationer, men givetvis inte samtidigt.

Till vår kamratbanan finns ett omfattande instruktionsmaterial. Materialet som finns på en USB-sticka fungerar som lärarhandledning. För barn från ca 9 år och uppåt fungerar materialet som ett delvis självinstruerande material. Det underlättar väldigt mycket för dig som ledare eftersom du inte behöver instruera och förklara allting.

På kursen

Under kursdagen får du pröva på olika kamratövningar och kamratstationer, och du får lära dig hur man anpassar dessa till olika åldrar. Du får ett digitalt material med de övningar/stationer vi prövar på, och en lista på material som behövs, så att du snabbt ska kunna komma igång med att arbeta med kamratövningar och kamratbana på din skola/förskola.

Kursdatum
  • Stockholm: Fredagen 10 sep
  • Alingsås: Fredagen 3 sep
  • Hässleholm: Fredagen 27 aug
  • Luleå: Ej klart

Kurskostnad

Klicka här