Skip to main content

Miniäventyr i skogen

 

ÅLDRAR: 8-13 ÅR

Modellen Miniäventyr i skogen är betydligt enklare att genomföra än modellerna Sagoäventyr i skogen och Äventyr i skogen.  Det krävs mindre förberedelser, tar kortare tid att genomföra, går att göra på ett mindre område, och det behövs inte heller aktörer som i dom två andra modellerna. Det gör att man kan arbeta oftare med Miniäventyr. Ett miniäventyr kan röra sig i sagans värld, men det kan också vara mer verklighetsbaserat. 

Struktur

1: Man väljer ett kunskapsområde eller tema som barnen arbetar med.
2: Barnen får höra en fiktiv berättelse, med koppling till temat.
3: Berättelsen leder till ett uppdrag som genomförs i skogen.
4: Efter att barnen klarat av uppdraget, får dom i uppgift att komma på egna berättelser, med koppling till temat, som dom sedan berättar för kamraterna i gruppen.

På kursen

Du kommer att få vara med om några miniäventyr, anpassade för olika åldersgrupper, och som vi genomför i en skog. Dessutom ingår teori.

Kursdatum
  • Stockholm: Söndagen 12 sep
  • Alingsås: Söndagen 5 sep
  • Hässleholm: Söndagen 29 aug
  • Luleå: Datumet är ej klart

Kurskostnad

Klicka här