För dig som är lärare

 

Äventyrspedagogikens praktik består av flera annorlunda och unika arbetssätt och metoder, som vilar på praktisk erfarenhet och vetenskaplig grund, och som passar utmärkt för lärare på alla stadier.

Äventyrspedagogiken har tre huvudsyften:

  1. Lära barn viktig kunskap som finns specificerad i kursplaner för olika ämnen.
  2. Utveckla barns och ungdomars sociala kompetenser – att kunna samarbeta och kommunicera på ett bra sätt med kamraterna i en grupp.
  3. Stärka kamratrelationerna i en grupp.

De arbetssätt som framförallt tar upp punkt 1 är Äventyrsbaserade projekt, Kul matte och språk på skolgården och Smart Kids. De skapar en entusiasm och motivation hos barnen som en mer traditionell undervisning inte kan göra. Du kan läsa mer om dessa:

Äventyrsbaserade projekt →
Kul med matte på skolgården →
Kul med språk på skolgården →
Smart Kids →

De arbetssätt som framförallt tar upp punkt 2 och 3 är Kompis-konceptet med Kamratövningar och Kamratbanor – metoder som barnen tycker är väldigt roliga. Du kan läsa mer om dessa:

KOMPIS 1 – Kamratövningar & Kamratlekar →
KOMPIS 2 – Kamratbanor →