För dig som är fritidspedagog

 

Äventyrspedagogiken består av flera unika arbetssätt och metoder, som vilar på praktisk erfarenhet och vetenskaplig grund, och som passar utmärkt för fritidspedagoger. Det är många fritidspedagoger som efter att ha gått äventyrspedagogutbildningen, fått extra resurser till att arbeta med äventyrspedagogik på sin skola, och det har inneburit en nytändning i deras arbete.

Äventyrspedagogiken har tre huvudsyften:

  1. Utveckla barns och ungdomars sociala kompetenser – att kunna samarbeta och kommunicera på ett bra sätt med kamraterna i en grupp.
  2. Stärka kamratrelationerna i en grupp.
  3. Lära barn viktig kunskap som finns specificerad i kursplaner för olika ämnen.

Som fritidspedagog har du stora möjligheter att arbeta med punkt 1 och 2, inte bara på fritidshemmet utan även på din skola, med det som kallas Kamratövningar och Kamratbanor. Läs mer om dessa metoder:

KOMPIS 1 – Kamratövningar & Kamratlekar →
KOMPIS 2 – Kamratbanor →

Kursen i äventyrspedagogik ger dig en unik kompetens i, att i samverkan med lärarna på skolan, gå in i undervisningen i olika ämnen (punkt 3). Det sker framförallt genom det som kallas Äventyrsbaserade projekt, Kul med matte och språk på skolgården och Smart Kids.  Läs mer om dessa arbetssätt:

Äventyrsbaserade projekt →
Kul med matte på skolgården →
Kul med språk på skolgården →
Smart Kids →