Skip to main content
Aktivitet spännande lärande

Välkommen till våra kurser i Spännande lärande

Innehållet i kurserna baseras på äventyrspedagogik. Äventyrspedagogiken vilar på praktisk erfarenhet och vetenskaplig grund. Det är ett arbetssätt som sätter fokus på barns LÄRANDE och UTVECKLING ur ett helhetsperspektiv. Det handlar både om att utveckla barnens sociala färdigheter, och att ge barn VIKTIG KUNSKAP. Det gör man på ett spännande och roligt sätt som skapar lust till lärande. Barnen älskar arbetssättet och för läraren/pedagogen blir det en nytändning i arbetet.

Kurserna ges i Stockholm, Alingsås, Hässleholm och Luleå. Vi kan också ge kurser i din kommun eller på din skola/förskola (kontakta oss).