Skip to main content

Välkommen till våra kurser i
Spännande lärande

Vi arrangerar kurser för pedagoger inom förskola, skola och fritids i hela landet. Det vanliga är att förskolor/skolor/kommuner köper in kurser som vi genomför på plats. Vi har också kursorter där pedagoger från en region kan gå en kurs. Orterna varierar, närmast i tid är Västerås 8-9/6 och Helsingborg 19-20/6.

Vi ger kurser som kan vara allt från en till fem dagar, allt efter kundens önskemål. Innehållet kan vara samarbetsaktiviteter (kursbok SAMBIS), rörelseaktiviteter (kursbok RÖRIS), kul matte (kursbok KULIMATIK), ämnesintegrerade äventyrsbaserade projekt, mm.

Våra kurser baseras på äventyrspedagogik, som utvecklats på lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet. Den vilar på praktisk erfarenhet och vetenskaplig grund. Fokus är på barns LÄRANDE och UTVECKLING ur ett helhetsperspektiv.  Arbetssättet är roligt och motiverande för både pedagogerna och barnen.