Skip to main content
Om oss

Vi arrangerar kurser  för lärare, förskollärare och fritidspedagoger . Vi säljer också böcker inom äventyrspedagogik.

Spännande lärande är det marknadsföringsnamn vi använder för kurser och fortbildningar som ges av företaget Pedagogix, som ägs och drivs av mig,
Sven-Gunnar Furmark.

Jag är utbildad idrottslärare och speciallärare. Har arbetat som lärare inom grundskolan i 15 år och som universitetsadjunkt på pedagogutbildningarna vid Luleå tekniska universitet i 25 år, där jag hade möjlighet att utveckla äventyrspedagogiken.

De moment som ingår i våra kurser är unika för just våra kurser. Det är ingenting som vi tagit efter från annat håll. De är utvecklade i samverkan med ett stort antal lärare/pedagoger och runt om i landet, Vi testar och utvärderar kontinuerligt det vi tar upp på kurserna. Det är ett ständigt pågående arbete som är väldigt spännande och som garanterar att det du får lära dig på kurserna också fungerar mycket bra i praktiken.

Innehållet i våra kurser utgår konsekvent från läroplaner och kursplaner. De vilar inte bara på beprövad erfarenhet utan också på vetenskaplig grund. Den forskning som vi baserar innehållet i våra kurser på, är densamma som för äventyrspedagogiken som jag utvecklat vid Luleå tekniska universitet. Universitetskanslersämbetet gjorde 2014 bedömningen att kurserna i äventyrspedagogik ”vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund”.

Varmt välkommen till våra kurser!
Sven-Gunnar Furmark Spännande Lärande