Välkommen till våra kurser i äventyrspedagogik

Kurser för förskollärare, lärare och fritidspedagoger.

ÄVENTYRSPEDAGOGIKEN tar upp viktig kunskap kopplad till läroplanerna. Den vilar på praktisk erfarenhet och vetenskaplig grund. Barnen älskar arbetssättet och för läraren/pedagogen blir det en nytändning i arbetet. Läs mer

KURSER 2019 (Klicka nedan)
Kursorter: Stockholm, Alingsås, Hässleholm
Äventyrspedagogutbildning 1 – inriktning 3-7 år (6 dagar)
Äventyrspedagogutbildning 2 – inriktning 8-13 år (6 dagar)
Äventyrspedagogutbildning 3 – inriktning 13-16 år (6 dagar)
Fortsättningskurs 1 – inriktning 3-7 år (1-3 dagar)
Fortsättningskurs 2 – inriktning 8-10 år (1-3 dagar)
Fortsättningskurs 3 – inriktning 10-16 år (2-3 dagar)
Kortkurser – alla åldersgrupper (1-dags-kurser)

ÄVENTYRSFÖRSKOLA: Klicka här!

Spännande lärande Framsida
Kul matte ute Framsida
Miniäventyr Framsida
Sagoäventyr Framsida
Kamratövningar Framsida
Kamratbanor utomhus Framsida
Kamratbanor Inomhus Framsida
Äventyrsgympa Framsida