Kurser i Äventyrspedagogik för dig som är lärare, förskollärare eller fritidspedagog

Äventyrspedagogik handlar om att ge barn VIKTIG KUNSKAP på ett spännande och roligt sätt. Det handlar inte om tips på aktiviteter, utan om en ”hel pedagogik” som fokuserar på barns lärande och utveckling. Äventyrspedagogiken vilar på praktisk erfarenhet och vetenskaplig grund och är starkt kopplad till läroplaner och kursplaner. Barnen älskar arbetssättet och för pedagogen innebär det ett väldigt roligt och utvecklande arbetssätt.

Spännande lärande Framsida
Kul matte ute Framsida
Miniäventyr Framsida
Sagoäventyr Framsida
Kamratövningar Framsida
Kamratbanor utomhus Framsida
Kamratbanor Inomhus Framsida
Äventyrsgympa Framsida