Välkommen till våra kurser i äventyrspedagogik

Kurser för förskollärare, lärare och fritidspedagoger.

Äventyrspedagogiken tar upp viktig kunskap kopplad till läroplanerna. Den vilar på praktisk erfarenhet och vetenskaplig grund. Barnen älskar den och för pedagogen blir det en nytändning i arbetet. Läs mer

Kurser 2019 (Klicka nedan)
Kursorter: Stockholm, Alingsås, Hässleholm
Äventyrspedagogutbildning – inriktning 3-7 år (6 dagar)
Äventyrspedagogutbildning – inriktning 8-13 år (6 dagar)
Äventyrspedagogutbildning – inriktning 13-16 år (6 dagar)
Kortkurser (1-2 dagar) – alla åldersgrupper
Fortsättningskurs – inriktning 10-16 år (2-3 dagar)

Äventyrsförskola: Klicka här!

Spännande lärande Framsida
Kul matte ute Framsida
Miniäventyr Framsida
Sagoäventyr Framsida
Kamratövningar Framsida
Kamratbanor utomhus Framsida
Kamratbanor Inomhus Framsida
Äventyrsgympa Framsida