Aktivitet spännande lärande

Välkommen till våra kurser i äventyrspedagogik

Äventyrspedagogiken innebär ett annorlunda och unikt arbetssätt som sätter fokus på barns LÄRANDE och UTVECKLING ur ett helhetsperspektiv. Det handlar både om att utveckla barnens sociala färdigheter, och att ge barn VIKTIG KUNSKAP på ett spännande och roligt sätt som skapar hög motivation – tänder stjärnor i barnens ögon. Äventyrspedagogiken vilar på praktisk erfarenhet och vetenskaplig grund. Barnen älskar arbetssättet och för läraren/pedagogen blir det en nytändning i arbetet.