Skip to main content

Vetenskaplig förankring

Innehållet i våra kurser och fortbildningar baseras på det som benäms äventyrspedagogik och som i Sverige utvecklats av Sven-Gunnar Furmark på pedagogutbildningarna vid Luleå universitet.

2014 granskade universitetskanslersämbetet kursen i äventyrspedagogik och bedömde att innehållet ”vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund”.

Den forskning och de pedagogiska teorier som våra kurser och fortbildningar baseras på finns framförallt inom följande områden: