Skip to main content

Samarbetsbaserat lärande

I det samarbetsbaserade lärandet arbetar man i små grupper för att nå gemensamma mål. Grundtanken är att eleverna lär sig tillsammans, samtidigt som de strävar efter bästa möjliga inlärningsresultat, såväl personligen som för hela gruppen.

Man lär sig bättre och effektivare

Det viktiga är att gruppmedlemmarna är beroende av varandras prestationer för att hela gruppen ska uppnå de gemensamma målen. Därför struktureras uppgifterna efter mottot ”alla behövs och ingen kommer undan”.

Förutom de kognitiva inlärningsresultaten, betonas också att elevernas självkänsla utvecklas liksom sociala färdigheter, förmågan att arbeta i grupp och förmågan att utveckla inlärningsstrategier. Målet för samarbetsinlärning är att alla ska lära sig bättre och effektivare.

Man lär sig ta ansvar

Samarbetsbaserat lärande fostrar till att ta ansvar. I en föränderlig värld är det nödvändigt att människor har bättre förmåga än tidigare att klara av nya situationer gemensamt och med stöd av varandra. Därför är utvecklandet av samarbetsförmågan ännu viktigare än tidigare. Inlärning genom samverkan förutsätter att alla genom sitt eget aktiva deltagande hjälper andra att nå bästa möjliga resultat.

Fördelar med samarbetsbaserat lärande

Nedanstående gäller för grupper som tränat samarbete och som har fått lära sig att arbeta i grupp (Johnson/Johnson, 1991):

 • Man kommer bättre ihåg det man lärt sig och man behärskar begrepp och regler bättre
 • Man blir mer motiverad
 • Man förstår andras synsätt bättre och man blir bättre på att lösa konflikter
 • Man får en mer positiv syn på skolan
 • Man tycker bättre om mina klasskamrater
 • Man får en stärkt självkänsla
 • Integreringen av kön, etniska grupper och handikappade underlättas
Referenser
 • Cohen, E (1994). Designing Groupwork: Strategies for the Heterogeneous Classroom
 • Fohlin, Moerkerken, Westman, Wilson (2017). Grundbok i kooperativt lärande
 • Gröning (red) (1996). Att lära i samarbete – grupparbete i förskola och skola
 • Johnson, D & R (1991). Learning together and alone
 • Sahlberg/Leppilampi (1998). Samarbetsinlärning