Skip to main content

Kul matte med hela kroppen

Innehållet i den här kursen ingår i kursen ”K 4: Sagolandet Kulimulien – en undervisningsmodell för ett lustfyllt lärande”. Det betyder att du inte behöver anmäla dig till den här kursen, om du anmäler dig till kursen K 4. För att kunna arbeta med Sagolandet Kulimulien behöver man en skogsdunge, men har man inte en sådan så kan man ändå arbeta med ”Kul matte med hela kroppen” på skolgården. Det är därför vi ger den här kursen separat.

I Kul matte med hela kroppen får barnen arbeta med matematik kopplad till olika sagofigurer i Sagolandet Kulimulien. Barnen får höra berättelsen om Kulimulien, sedan återkopplar man till berättelsen varje gång man arbetar med de uppgifter som ingår i materialet. Det är ett stort material, som räcker i flera år.

Alla uppgifter kan göras på skolgården, på en grönyta eller asfaltyta. Många av uppgifterna kan göras på jämn mark i en skogsdunge, och många kan göras inomhus på en yta som är ca 4 x 4 m.

Sagofigurerna

Här nedan presenteras kort de olika sagofigurer som materialet baseras på. Till varje sagofigur hör ett antal uppgifter som barnen kan göra. Figurerna/ bilderna ingår i det kursmaterial som du får, men du måste själv laminera dem och montera dem på en kon eller böjbar skärbräda.

Pedagogiska fördelar
 • Barnen tycker att det är roligt och spännande och det skapar mycket hög motivation hos dem. Forskning visar att barnen lär sig bättre när det tycker att något är spännande, utmanande och roligt.
 • Barnen får arbeta både praktiskt utomhus och mer traditionellt inomhus. Det gynnar speciellt de barn som har svårt för den mer abstrakta matematiken och räknandet i matteböckerna.
 • Barnen kan dokumentera arbetet genom att fota/ filma och diskuterar sedan hur de tänkt när de löst problemen. Det stärker inlärningen.
 • Barnen får röra sig mycket. Forskning visar att rörelse och inlärning hör ihop. Barnen lär sig bättre när hela kroppen får vara med.
 • Barnen lär sig tillämpa sina mattekunskaper i för dem nya sammanhang och miljöer (sett ur matematikperspektiv). Det ökar deras engagemang och gör att de får en ökad förmåga att använda sina kunskaper i olika sammanhang.
 • Barnen arbetar i små grupper, diskuterar, löser problem och kommer överens. Förmågan att samarbeta tränas.
 • Barnen får små ledaruppgifter. Det gör att de växer som personer och blir säkrare på sin förmåga att interagera i en grupp.
Kursdatum
 • Stockholm: Söndagen 17 okt
 • Alingsås: Söndagen 10 okt
 • Hässleholm: Söndagen 31 okt
 • Luleå: Datumet är ej klart

Kurskostnad

Klicka här