Skip to main content

Böcker

Följande böcker kan beställas:

  • Spännande Lärande
  • Kul matte ute
  • Miniäventyr
  • Sagoäventyr
  • Kamratövningar
  • Kamratbanor – utomhus
  • Kamratbanor – inomhus
  • Äventyrsgympa
Beställ här
Böcker Spännande Lärande 4
Spännande Lärande

Boken Spännande lärande innehåller olika pedagogiska koncept – Smart Kids; Klurskolan; Superdetektiverna och Skogsrummet – och varje koncept består av flera olika aktiviteter. Boken innehåller dessutom metoder för hur man kan lära sig faktakunskap och bli testad på sina kunskaper på ett roligt och motiverande sätt.

Det övergripande syftet är att erbjuda ett spännande sätt att lära sig viktig kunskap. De roliga och spännande aktiviteterna ökar lusten att lära sig och inlärningen blir effektivare. Koncepten och aktiviteterna är starkt kopplade till viktiga kunskapsområden och till kursplaner i en rad olika ämnen för årskurs 1-6.

Digitalt material: Till boken hör ett omfattande digitalt material med tecken, koder, mm.

Åldrar: Kan anpassas till alla åldrar från ca 4 år till och med högstadieåldern.

Antal sidor: 494

Pris: 595 kr (inklusive digitalt material) (exkl. moms 6%)

Vem kan köpa boken: För att man på ett bra och seriöst sätt ska kunna använda sig av de koncept som beskrivs i boken krävs att man fått en både praktisk och teoretisk inblick i arbetssättet. Boken säljs därför bara till den som gått kursen i Äventyrspedagogik (arrangerad av Sven-Gunnar Furmark/Spännande lärande eller Luleå tekniska universitet).

Kul matte ute

Boken Kul matte ute beräknas bli klar hösten 2020. Den kommer att innehålla olika metoder för hur man kan arbeta med matte på skolgården.

Det övergripande syftet är att erbjuda ett spännande sätt att lära sig matematik. De roliga och spännande aktiviteterna ökar lusten att lära sig och inlärningen blir effektivare. Aktiviteterna är konsekvent kopplade till läroplaner och kursplaner i matematik.

Digitalt material: Till boken hör ett omfattande digitalt material med lärarhandledning, manualer, mm.

Åldrar: Kan anpassas till alla åldrar mellan ca 3-13 år.

Antal sidor: ……….

Pris:……. (inklusive lärarhandledning/ digitalt material) (exkl. moms 6%)

Miniäventyr

Boken Miniäventyr innehåller 16 olika miniäventyr och två mer avancerade actionäventyr, som man kan genomföra i ett lämpligt skogsområde. Boken innehåller också en metoddel som beskriver hur man arbetar med miniäventyr.

Det övergripande syftet är att erbjuda ett spännande sätt att lära sig viktig kunskap. De roliga och spännande äventyren ökar lusten att lära sig och inlärningen blir effektivare. Äventyrsprojekten är kopplade till viktiga kunskapsområden.

Digitalt material: Till boken hör ett omfattande digitalt material med tecken, koder, mm.

Åldrar: Kan anpassas till åldrarna 4-16 år.

Antal sidor: 406

Pris: 575 kr (inklusive digitalt material) (exkl. moms 6%)

Vem kan köpa boken: För att man på ett bra och seriöst sätt ska kunna använda sig av de koncept som beskrivs i boken krävs att man fått en både praktisk och teoretisk inblick i arbetssättet. Boken säljs därför bara till den som gått kursen i Äventyrspedagogik (arrangerad av Sven-Gunnar Furmark/Spännande lärande eller Luleå tekniska universitet).

Sagoäventyr

Boken Sagoäventyr beskriver hur man kan arbeta med äventyr som baseras på sagor. Boken innehåller både en metoddel som allmänt beskriver hur man arbetar med sagoäventyr och en omfattande och detaljerad beskrivning av ett modellsagoäventyr

Det övergripande syftet är att erbjuda ett spännande sätt att lära sig viktig kunskap. De roliga och spännande äventyret ökar lusten att lära sig och inlärningen blir effektivare. Sagoäventyret kopplas till viktiga kunskapsområden.

Åldrar: Kan anpassas till alla åldersgrupper mellan ca 3-12 år.

Antal sidor: 272

Pris: 475 kr (exkl. moms 6 %)

Vem kan köpa boken: För att man på ett bra och seriöst sätt ska kunna använda sig av de koncept som beskrivs i boken krävs att man fått en både praktisk och teoretisk inblick i arbetssättet. Boken säljs därför bara till den som gått kursen i Äventyrspedagogik (arrangerad av Sven-Gunnar Furmark/Spännande lärande eller Luleå tekniska universitet).

Kamratövningar

Boken Kamratövningar beskriver 178 olika kamratövningar. Dessutom ingår en metoddel som beskriver hur man arbetar med kamratövningar – vad som är viktigt att tänka på.

Kamratövningarna kan göras inne och ute året runt, även i snö, och kräver lite eller ingen materiel. En del övningar kan man göra med hela gruppen/klassen, i en del övningar delar man in barnen i mindre grupper, allt ifrån parvis till 5-7 barn i varje grupp. Grupperna får uppgifter som de ska lösa. Dessa kan göras på olika svårighetsnivåer och är mer eller mindre fysiska.

Det övergripande syftet är att utveckla individen och gruppen. Övningarna bygger på samarbete, kommunikation, respekt, tillit, engagemang och ledarskap. De hjälper var och en att se sin roll i gruppen, och det sätt på vilket den egna attityden bidrar till gruppens framgångar. Man tränar inte enbart de sociala färdigheterna, utan också motorik och ledarskap. Många kamratövningar kan användas med äldre barn i samband med fysträningspass.

Åldrar: Kan anpassas till alla åldersgrupper från ca 4 år till vuxna.

Antal sidor: 496

Pris: 625 kr (exkl. moms 6 %)

Vem kan köpa boken: Alla kan köpa boken. Det är visserligen en fördel om man på en kurs eller fortbildningsdag fått en inblick i hur man kan arbeta med kamratövningar, men arbetssättet är relativt lätt att förstå, och i bokens metoddel beskrivs det utförligt.

Kamratbanor inomhus

Boken Kamratbanor – inomhus beskriver 53 olika stationer. Dessutom ingår en metoddel som beskriver hur man arbetar med kamratbanor – vad som är viktigt att tänka på.

En kamratbana inomhus består av ett antal stationer som man bygger upp i en gymnastiksal med hjälp av traditionella gymnastikredskap. Man arbetar med grupper med 5-6 personer i varje grupp. Vid stationerna löser grupperna uppgifter som är mer eller mindre fysiska och som kan göras på olika svårighetsnivåer med olika åldersgrupper.

Det övergripande syftet är att utveckla individen och gruppen. Övningarna bygger på samarbete, kommunikation, respekt, tillit, engagemang och ledarskap. Genom att pröva på olika roller, t ex ledare, observatör, expert och peppare, kan barnen se sin roll i gruppen och det sätt på vilket den egna attityden bidrar till gruppens framgångar. Man tränar inte enbart de sociala färdigheterna, utan också motorik och ledarskap.

Digitalt material: Till boken hör ett omfattande digitalt material med självinstruerande stationsmanualer. Materialet kopieras och sätts i pärmar – en pärm vid varje station. Det underlättar väldigt mycket för dig som ledare eftersom du inte behöver instruera och förklara allting.

Åldrar: Kan anpassas till alla åldersgrupper från ca 4 år till vuxna.

Antal sidor: 194

Pris: 475 kr (inklusive digitalt material/ självinstruerande manualer) (exkl. moms 6%)

Vem kan köpa boken: Alla kan köpa boken. Det är visserligen en fördel om man på en kurs eller fortbildningsdag fått en inblick i hur man kan arbeta med kamratbanor inomhus, men arbetssättet är relativt lätt att förstå och i bokens metoddel beskrivs det utförligt.

Kamratbanor utomhus

Boken Kamratbanor – utomhus beskriver 106 olika stationer. Dessutom ingår en metoddel som beskriver hur man arbetar med kamratbanor – vad som är viktigt att tänka på.

En kamratbana utomhus består av ett antal stationer som man bygger upp på en grönyta. Man arbetar med grupper med 5-6 personer i varje grupp. Vid stationerna löser grupperna uppgifter som kan göras på olika svårighetsnivåer (med olika åldersgrupper) och som är mer eller mindre fysiska.

Kamratbanan är portabel – materielen kan enkelt transporteras och stationerna byggas upp på olika ställen. Med hjälp av materiel som ryms i ett par hockeybagar kan man bygga upp alla 106 stationerna, men givetvis inte samtidigt.

Det övergripande syftet är att utveckla individen och gruppen. Övningarna bygger på samarbete, effektiv kommunikation, respekt, tillit, engagemang och ledarskap. De hjälper var och en att se sin roll i gruppen, och det sätt på vilket den egna attityden bidrar till gruppens framgångar. Man tränar inte enbart de sociala färdigheterna, utan också motorik och ledarskap.

Digitalt material: Till boken hör ett omfattande digitalt material med självinstruerande stationsmanualer. Materialet kopieras och sätts i pärmar – en pärm vid varje station. Det underlättar väldigt mycket för dig som ledare eftersom du inte behöver instruera och förklara allting.

Åldrar: Kan anpassas till alla åldersgrupper från ca 4 år till vuxna.

Antal sidor: 450

Pris: 675 kr (inklusive ett digitalt material) (exkl. moms 6%)

Vem kan köpa boken: Alla kan köpa boken. Det är visserligen en fördel om man på en kurs eller fortbildningsdag fått en inblick i hur man kan arbeta med kamratbanor utomhus, men arbetssättet är relativt lätt att förstå och i bokens metoddel beskrivs det utförligt.

Äventyrsgympa

Boken Äventyrsgympa beskriver några olika koncept anpassade till gymnastiksal: Äventyrsbanan; Redskapsdjungeln; Militärbanan; Uppdraget; Skattkampen; Kast & Kut och Mörkeräventyr i gymnastiksal.

Man bygger upp redskapsmiljöer med hjälp av traditionella gymnastikredskap och annan materiel, till exempel bildäck, rep och presenningar. Man arbetar i regel i grupper med 5-6 personer i varje grupp. Grupperna får uppgifter som de ska lösa.

Det övergripande syftet är att erbjuda ett alternativt arbetssätt inom ämnet idrott och hälsa, som inbegriper fysisk träning och ledarskap. Aktiviteterna är väldigt roliga och skapar hög motivation.

Digitalt material: Till boken hör ett omfattande digitalt material med skisser, bildmaterial, mm.

Åldrar: Kan anpassas till alla åldersgrupper från ca 7 år till vuxna.

Antal sidor: 282

Pris: 475 kr (inklusive digitalt material) (exklusive moms 6%)

Vem kan köpa boken: Alla kan köpa boken. Det är visserligen en fördel om man på en kurs eller fortbildningsdag fått en inblick i hur man kan arbeta med äventyrsgympa, men arbetssättet är relativt lätt att förstå och i bokens metoddel beskrivs det utförligt.