Skip to main content

Böcker

Följande böcker kan beställas:

  • RÖRIS – Rörelselekar
  • SAMBIS – Kamratlekar
  • SAMBIS – Samarbetsbanor
  • KULIMATIK – Kul matte

Scrolla ner för information om böckerna.

Beställ här
RÖRIS – Rörelselekar

I boken beskrivs mer än 150 roliga lekar och rörelseaktiviteter för förskolan och skolan. I beskrivningen av varje aktivitet framgår hur man kan åldersanpassa aktiviteten. Mycket samarbete ingår. Lekarna kan göras utomhus – på en gräs- eller asfaltyta – och några passar utmärkt att göra i snö. Dom flesta av lekarna kan också göras inomhus i en gymnastiksal eller större lokal, och kräver väldigt lite material och förberedelsetid.

ANTAL SIDOR: 320

DIGITALT MATERIAL: Till boken hör ca 50 sidor digitalt material. Du kan ladda ner materialet genom att klicka på digitalt material

PRAKTISKT MATERIAL: Det behövs praktiskt material för att kunna genomföra aktiviteterna i boken. Du kan se vad som behövs och var du kan beställa det genom att klicka på praktiskt material

PRIS: 575 kr (exklusive moms 6 % och frakt). Vid köp av två av böckerna RÖRIS-Rörelselekar, SAMBIS-Samarbetsbanor och SAMBIS-Kamratlekar = 550 kr/bok, vid köp av tre av böckerna = 525 kr/bok, och vid köp av minst sex böcker = 475 kr/bok.

SAMBIS – Kamratlekar

I boken beskrivs mer än 150 kamratlekar för förskolan och skolan. Man kan göra kamratlekarna med alla åldrar från 2-3 år och obegränsat uppåt.  Fokus är på samarbete men mycket rörelse ingår också. Man arbetar i grupper av varierande storlek. En lek tar bara några minuter, och det behövs inget eller väldigt lite material, och knappast någon förberedelsetid alls. Kamratlekarna kan göras i många olika miljöer – på skolgården, i en skogsdunge, i snö och i ett större inomhus-utrymme/ gymnastiksal.

ANTAL SIDOR: 248

DIGITALT MATERIAL: Till boken hör ca 9 sidor digitalt material. Du kan ladda ner materialet genom att klicka på digitalt material

PRAKTISKT MATERIAL: Det behövs praktiskt material för att kunna genomföra aktiviteterna i boken. Du kan se vad som behövs och var du kan beställa det genom att klicka på praktiskt material

PRIS: 575 kr (exklusive moms 6 % och frakt). Vid köp av två av böckerna RÖRIS-Rörelselekar, SAMBIS-Samarbetsbanor och SAMBIS-Kamratlekar = 550 kr/bok, vid köp av tre av böckerna = 525 kr/bok, och vid köp av minst sex böcker = 475 kr/bok.

SAMBIS – Samarbetsbanor

I boken beskrivs ett 50-tal samarbetsstationer för förskolan och skolan. En samarbetsbana består av ”stationer” som man bygger upp med enkelt material, på skolgården eller i ett större inomhusutrymme eller en gymnastiksal.  Samarbetsbanorna kan anpassas till alla åldrar från ca 3 år och obegränsat uppåt. I beskrivningen av varje station framgår för vilka åldrar den är lämplig, och hur man kan åldersanpassa den. En samarbetsbana kräver en hel del material och förberedelsetid, men det är också en metod som ger stora möjligheter att arbeta mer djupgående med att utveckla samspelet i gruppen.

ANTAL SIDOR: 304

DIGITALT MATERIAL: Till boken hör ca 60 sidor digitalt material. Du kan ladda ner materialet genom att klicka på digitalt material

PRAKTISKT MATERIAL: Det behövs praktiskt material för att kunna genomföra aktiviteterna i boken. Du kan se vad som behövs och var du kan beställa det genom att klicka på praktiskt material 

PRIS: 575 kr (exklusive moms 6 % och frakt). Vid köp av två av böckerna RÖRIS-Rörelselekar, SAMBIS-Samarbetsbanor och SAMBIS-Kamratlekar = 550 kr/bok, vid köp av tre av böckerna = 525 kr/bok, och vid köp av minst sex böcker = 475 kr/bok.

KULIMATIK – Kul matte

Boken beräknas bli klar i maj 2024.

ANTAL SIDOR: –

DIGITALT MATERIAL: Till boken hör ca …. sidor digitalt material. Du kan ladda ner materialet genom att klicka på digitalt material

PRAKTISKT MATERIAL: Det behövs praktiskt material för att kunna genomföra aktiviteterna i boken. Du kan se vad som behövs och var du kan beställa det genom att klicka på praktiskt material

PRIS: –