Skip to main content
Äventyrsbaserade projekt

 

ÅLDRAR: 8 ÅR TILL VUXNA

De Äventyrsbaserade projekten är de mest avancerade konceptet inom äventyrspedagogiken. Man arbetar i projektform med utgångspunkt i läroplaner och kursplaner. Nästan alla skolans ämnen kan integreras. Man väljer ett huvudtema som man vill arbeta med. I de flesta projekten handlar huvudtemat om dagsaktuella frågor som klimatkrisen, cyberattacker, terrorism, falsk informationsspridning, mm, eller om kunskapsområden som rymden, energi, hälsa, mm. Man kan säga att det äventyrsbaserade projektet då blir en form av dramadokumentär, men i form av ett äventyr istället för en bok eller film. De äventyrsbaserade projekten kan också ha ett historiskt tema som Vikingatiden. Förutom huvudtemat så ingår alltid några underordnade teman och kunskapsområden.

Man utgår från en fiktiv berättelse med verklighetsanknytning, som leder till ett uppdrag. Uppdragsgivaren i den fiktiva storyn är alltid en verklig myndighet eller organisation, till exempel FN, WHO, Säpo, Interpol, etc.  Klassen får ett uppdrag av uppdragsgivaren. Uppdraget förbereds i klassrummet några dagar före själva genomförandet som vanligtvis sker i ett litet skogsområde. Man använder sig av aktörer som agerar ”the bad guys” och det hela blir mycket spännande.

På kursen

På kursen kommer du att få delta i två olika modeller av äventyrsbaserade projekt, och dessutom kommer vi att berätta om en tredje modell. Du får ett digitalt material med det vi gör på kursen.