Skip to main content
Springmatte

ÅLDRAR: 4-13 ÅR

Vi kallar det Springmatte eftersom barnen springer mycket och får olika rörelseuppgifter i samband med uppgifterna.

Man placerar ut ett antal koner med, siffror, tal, bokstäver etc. på en grönyta, grusplan eller asfaltyta ca 20 x 20 m. Barnen arbetar två och två. De får uppgifter som innebär att ta de måste springa mellan konerna och hitta rätt koner för att kunna lösa uppgiften, som kräver att de har vissa matematiska förkunskaper. Barnen arbetar parvis, men hela klassen/gruppen kan ändå arbeta samtidigt.