Skip to main content
Kul med språk på skolgården

 

ÅLDRAR: 4-12 ÅR

I Kul med språk på skolgården arbetar man på flera olika sätt med språkinlärning – svenska och engelska – på skolgården på ett roligt och spännande sätt. Metoderna är utvecklade av oss och kan enkelt anpassas till olika åldrar.

Barnen får spännande uppgifter och uppdrag, som förbereds inomhus men genomförs utomhus. För att kunna lösa uppdragen måste barnen ha vissa språkliga baskunskaper. För de mindre barnen handlar det om bokstäver och ord, för det äldre barnen även ordklasser etc.

Pedagogiska fördelar

 

  • Barnen tycker att det är roligt och spännande och det skapar mycket hög motivation hos dem. Forskning visar att barnen lär sig bättre när det tycker att något är spännande, utmanande och roligt.
  • Barnen får arbeta både utomhus och inomhus. Det gör att undervisningen blir mer varierad.
  • Barnen får röra sig mycket. Forskning visar att rörelse och inlärning hör ihop. Barnen lär sig bättre när hela kroppen får vara med.
  • Barnen arbetar i små grupper, diskuterar, löser problem och kommer överens. Förmågan att samarbeta tränas.
  • Barnen får små ledaruppgifter. Det gör att de växer som personer och blir säkrare på sin förmåga att interagera i en grupp.
På kursen

Under kursdagen får du pröva på olika metoder, anpassade till de åldersgrupper du arbetar med. Du får ett digitalt material med innehållet samt en lista på den materiel du behöver så att du snabbt ska kunna komma igång med att arbeta med Kul språk på skolgården på din skola/förskola.