Skip to main content
Smart Kids

 

Smart Kids är ett annorlunda och roligt sätt att lära sig faktakunskap inom ett tema/kunskapsområde och sedan testa sin kunskap. Grupperna får en uppgift som de ska lösa och då behöver de kunna fakta inom det tema/ kunskapsområde som man valt att arbeta med. Kunskapen sätts på så sätt in i ett sammanhang – att lösa uppgiften – och det ökar motivationen till att lära sig.

Man inleder och avslutar Smart Kids inne i klassrummet. Däremellan ska man hitta ledtrådar på skolgården med hjälp av en skolgårdskarta, foton eller bildrebusar.

Smart Kids kan kopplas till kursplanerna i de flesta ämnen. Det finns flera olika modeller av Smart Kids, som kan anpassas till åldrarna 8-16 år.

På kursen får du pröva på olika modeller anpassade till dom åldersgrupper du arbetar med, och du får ett USB-minne med aktiviteterna.