Skip to main content
Skatten

ÅLDRAR: 4-13 ÅR

Barnen arbetar i små grupper (3-5 barn). Grupperna får i uppdrag att hitta en nedgrävd skatt. För att kunna göra det måste de först hitta ledtrådar genom att mäta sig fram med hjälp av rep eller pinnar i olika längder. Man kan också använda sig av en enkel karta. Med barn i åldrarna 4-7 år kan man väva in Skatten i sagoäventyr (Sagolandet Kulimulien).

Skatten finns i flera olika varianter i olika svårighetsnivåer. Gemensamt för dessa är att barnen behöver matematiska förkunskaper och att de även kan förträna praktiskt på skolgården.