Skip to main content

Samarbetsaktiviteter – SAMBIS 

Samarbetsaktiviteterna finns beskrivna i boken SAMBIS.

Syfte
Det övergripande syftet är att på ett roligt sätt utveckla barnens kompetens att kommunicera och samarbeta i grupp, samt att utveckla kamratrelationerna i  en grupp. Aktiviteterna bygger på respekt, tillit och  engagemang. Barnen lär sig att se sin roll i gruppen, och det sätt på vilket den egna attityden bidrar till gruppens framgångar. Man tränar också barnens förmåga att fungera som ledare genom att de får konkreta ledaruppgifter.  Mycket rörelse ingår.

Kamratövningar & Kamratlekar
Kamratövningarna – och lekarna kan göras inne och ute året runt, även i snö, och kräver lite eller ingen material. De kan anpassas till alla åldersgrupper från ca 2-3 år till vuxna. En del övningar gör hela gruppen/klassen tillsammans och i andra övningar delar man in barnen i mindre grupper, allt ifrån parvis till 5-7 barn i varje grupp. Grupperna får uppgifter som de ska lösa. Dessa kan göras på olika svårighetsnivåer och är mer eller mindre fysiska. Övningarna/ lekarna är roliga och inbjuder ofta till skratt.

Kamratbanor
En kamratbana utomhus består av ett antal stationer som man bygger upp på en gräs- eller asfaltyta med enkelt material. Vid stationerna löser barnen uppgifter som är mer eller mindre fysiska. Vid många av stationerna tränar de mindre barnen sin motorik, framförallt balans. För dem blir därför kamratbanan också en motorikbana. Man arbetar med grupper med 4-6 barn i varje grupp. Med de mindre barnen är man mer flexibel med gruppstorleken. Det är enkelt att variera svårigheten på uppgifterna. De kan anpassas till alla åldrar från ca 3 år till vuxna.

Det koncept som vi utvecklat är portabelt – grejerna kan enkelt transporteras, och stationerna byggas upp på olika ställen. Med hjälp av material som ryms i en stor bag kan man bygga upp ett femtiotal olika stationer, men givetvis inte samtidigt.