Skip to main content

Rörelseaktiviteter – RÖRIS


För vilka åldrar?
I boken RÖRIS beskrivs fler än 150 roliga lekar och rörelseaktiviteter för förskolan och skolan – alla åldersgrupper från 3 år till ca 13 år. I beskrivningen av varje aktivitet framgår för vilka åldrar aktiviteten är lämplig, och hur man kan anpassa aktiviteten till olika åldrar. Generellt gäller att man kan förenkla genomförandet med dom minsta barnen. Några av aktiviteterna kan anpassas för 2-åringar.

Samarbete
Mycket samarbete ingår. I dom flesta av aktiviteterna samarbetar barnen två och två eller i små grupper.

Ute/ inne
Alla aktiviteterna kan göras utomhus – på en gräs- eller asfaltyta, och några passar utmärkt att göra i snö. De flesta av aktiviteterna kan också göras inomhus i en gymnastiksal eller större lokal.

Hur ofta?
Man kan gärna göra några aktiviteter varje vecka. De flesta av aktiviteterna kräver väldigt lite förberedelsetid och kan klaras av på några minuter. En del aktiviteter kan ta 10-15 minuter att genomföra, och kräva 10-15 minuters förberedelsetid.

Material
Det behövs inte särskilt mycket grejer för att man ska kunna genomföra aktiviteterna.