Skip to main content
Mattecupen

ÅLDRAR: 10-15 ÅR

Mattecupen är en tävlingsserie med flera deltävlingar utspridda till flera tillfällen under en längre tidsperiod. Barnen arbetar i små grupper (3-5 barn). Grupperna får i uppdrag att komma på det Hemliga Talet. Grupperna får poäng efter hur snabbt de löser uppgiften. Poängen från samtliga deltävlingar räknas sedan ihop till en slutpoäng.

Varje deltävling genomförs i tre delar:

Del 1 – Klura ut ledtrådsplatser:
Grupperna klurar ut var på skolgården ledtrådarna finns. Det gör de genom att lösa matematiska problem. Del 1 sker utan tidspress – alla grupper ska vara klar innan man gör del 2.

Del 2 – Mattegåtor:
I del 2 avgörs i vilken ordning grupperna ska starta i Jaktstarten i del 3. Ordningsföljden bestäms av hur grupperna lyckas med att lösa mattegåtor. Del 2 sker också utan tidspress och alla grupper ska vara klara innan man gör del 3

Del 3 – Jaktstart:
Del 3 genomförs som en jaktstart. Det gäller för grupperna att så snabbt som möjligt hitta ledtrådarna på skolgården och sedan med hjälp av dessa räkna ut det Hemliga Talet.