Skip to main content
Läroplanen & Ämnesintegrering

 

Värdegrunden: I de flesta koncept inom äventyrspedagogiken tar man upp värdegrunden – mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar.

Samarbete: I alla koncept inom äventyrspedagogiken får eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att arbeta tillsammans med andra.

Sociala medier: I de äventyrsbaserade projekten ges eleverna möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till sociala medier för att förstå risker och kunna värdera information.

Svenska integreras i mycket hög grad i alla äventyrsbaserade projekt.

Matematik integreras i Kul matte på skolgården, Sagolandet Kulimulien och de äventyrsbaserade projekten.

Biologi, engelska, fysik, geografi, samhällskunskap integreras i de äventyrsbaserade projekten.

Historia integreras i ett äventyrsbaserat projekt som handlar om vikingatiden.

Idrott och hälsa: Det ingår vistelse utomhus och mycket rörelse i de flesta momenten inom äventyrspedagogiken.

Bild integreras genom att grupperna kan dokumentera aktiviteterna genom att fota/filma och sedan redigera och redovisa materialet.

Musik integreras genom att man tar upp hur musik används i ett politiskt syfte, till exempel vit-makt-musik. Det sker i Äventyrsbaserade projekt med terroristtema.