Skip to main content
Kvadruxen

ÅLDRAR: 3-13 ÅR

På en slät och kortklippt grönyta eller en grusplan bygger man upp en kvadrat med hjälp av koner och rep – Kvadruxen. Storleken på kvadraten kan vara allt från 4 x 4 m för 3-4-åringar, 8 x 8 m för 5-7-åringar och 12 x 12 m för 8-13-åringar.

Barnen ska klara av olika uppgifter i Kvadruxen och för att kunna göra det måste de ha vissa matematiska förkunskaper. Uppgifterna kan göras på olika svårighetsnivåer, alltifrån mycket lätt nivå för 3-5-åringar till svårare nivå för barn upp till 13 års ålder.

De mindre barnen (3-4 år) utvecklar sin rumsuppfattning med hjälp av övningarna i Kvadruxen. För dem fungerar då övningarna också som förträning när dom senare ska lära sig att förstå en riktig karta.

Barnen arbetar i små grupper med 4-5 barn i varje grupp. De äldre barnen kan arbeta mer självständigt, med flera små grupper samtidigt, men med olika uppgifter. Gruppen får en karta över Kvadruxen och instruktioner hur den ska gå till väga för att kunna lösa uppgiften. Till några av uppgifterna behöver man enkla hjälpmedel, till exempel en lina eller pinne att mäta med.

En vuxen följer med de mindre barnen, medan de större barnen kan klara sig själva när de blivit instruerade.