Skip to main content
SAGOLANDET KULIMULIEN

 

Sagolandet Kulimulien är en pedagogisk modell för hur man kan väva in viktiga kunskapsområden och teman utifrån barnens egna intressen, i ett spännande sammanhang – ett sagobaserat äventyr.  Det mesta av arbetet sker på förskolan, men barnen besöker också sagolandet Kulimulien (en liten äventyrsskog) flera gånger, från 2-3 års ålder tills dom lämnar förskolan.

BERÄTTELSEN HAR EN CENTRAL ROLL
Man introducerar Kulimulien för barnen när dom är 2-3 år genom att berätta den första delen i en berättelse. Detta sker vid flera tillfällen, 10-20 minuter vid varje tillfälle. Berättelsen byggs hela tiden på och anpassas till barnens ålder. Den sista delen berättar man när barnen är 5-6 år.

ÅLDERSANPASSADE, SPÄNNANDE UPPDRAG
Varje ny del av berättelsen åtföljs av ett spännande uppdrag som barnen gör i Kulimulien. Uppdragen är åldersanpassade med större utmaningar ju äldre barnen blir. För att göra det riktigt spännande kan man ibland ha en vuxen som agerar en av fantasifigurerna i berättelsen, och som barnen möter under uppdraget i Kulimulien.

FORSKA OCH REDOVISA
Förutom att göra uppdrag så får barnen frågor från sagofigurerna i Kulimulien. Det är frågor som barnen måste ”forska” på och sedan redovisa för sagofigurerna vid nästa besök i Kulimulien. Ett exempel: På en äventyrsförskola arbetade man med temat årstiderna. Pedagogerna bakade in hela temat i Kulimulienprojektet genom att sagofigurerna ställde frågor till barnen, typ ”Vad är det vita på marken på vintern?”. Barnen fick ”forska” på hur snöflingor bildas och ser ut, och sedan redovisa för sagofigurerna i Kulimulien. När barnen får redovisa är dom väldigt stolta och dessutom förstärks inlärningen. Ett annat exempel: Barnen på en äventyrförskola hade intresserat sig för bin. Det slutade med att barnen och pedagogerna satte upp en bikupa i Kulimulien och barnen fick i uppgift att undervisa sagofigurerna hur det hela fungerade. Gissa om barnen gick in för det!

DANS OCH SÅNG
Ett exempel på hur man kan få in dans och sång: I Kulimulien finns det sagofigurer som kallas Kulimopparna och som älskar dans och sång. Nästan vid varje besök i Kulimulien visar barnen ett sång- och dansnummer för Kulimopparna, som de tränat in på i förskolan.

BOKSTÄVER OCH ORD
Ett exempel på hur man kan få in språket är att barnen lär sagofigurerna i Kulimulien ”människornas språk” genom att bygga bokstäver och ord med pinnar. De äldre barnen kan kommunicera med sagofigurerna, genom att ”skriva brev”, som ekorren Ekke (som bor i Kulimulien) översätter till sagofigurernas språk mojji mojji.

SAGOFIGURERNA KOMMER TILL BARNENS FÖRSKOLA
Under de år som barnen arbetar med Kulimulien-projektet, sker ett ständigt utbyte mellan sagofigurerna och djuren i Kulimulien och barnen på förskolan, dels genom att barnen alltid förbereder sina besök i Kulimulien på förskolan, och dels genom att djuren och sagofigurerna kommer till barnens förskola, där dom kan ha kamratlekar, rörelselekar och små, spännande uppgifter.

LÄRANDET KOMMER IN I ETT SPÄNNANDE SAMMANHANG
Att använda sig av spännande uppdrag i ett pedagogiskt syfte är en pedagogisk ”guldgruva”. När man väver in viktiga saker som barnen ska lära sig i ett spännande sammanhang känns det mer meningsfullt och barnen blir mer motiverade. Barnen lever med Kulimulien i flera år och dom älskar det!

REFLEKTION OCH DOKUMENTATION
Efter att ha gjort aktiviteter kopplade till Kulimulien får barnen reflektera över det dom upplevt. Dom utvecklar sin förmåga att ”analysera” och att berätta om sina tankar. Dokumentation görs regelbundet på olika sätt.