Skip to main content
Kul matte på förskolan – KULIMATIK

I dagens samhälle används alltmer visuell information. Genom att använda sig av instruktioner i form av bilder och symboler utvecklar man barnens förmåga att tyda visuell information och förmåga till symboliskt tänkande. Forskning visar att tydliga och instruktiva bilder ökar vår kognitiva förmåga genom att vi förstår det vi ska lära oss bättre och vi kommer ihåg det bättre. Bilderna blir på så sätt ett verktyg för att fördjupa och bredda barnens lärande. Bilder underlättar också för barn som inte behärskar språket så bra att förstå uppgifterna. Innan barnen börjar lösa uppgifter med hjälp av bildinformation tränar vi dem i att tyda bildkoderna och symbolerna.

Arbeta med kartor
I Kulimatik ingår att arbeta med kartor. Att arbeta med kartor innebär att barnen utvecklar sin förståelse för rum, läge och riktning, och det är något som hör till matematiken. Dessutom utvecklar barnen sin kompetens i att tyda visuell information och symboler. Studier visar att man kan börja använda sig av kartor med barn från 3 års ålder. I 5-dagarskursen ingår att vi arbetar med karta, både i skogsområdet som är Kulimulien och på förskolegården.

Område
Man kan arbeta med Kulimatik på en grönyta eller asfaltyta. Många av uppgifterna kan också göras inomhus på en yta som är minst 4 x 4 m.

Kulimatik i 5-dagarskursen
I 5-dagarskursen vävs matematiken in i Sagolandet Kulimulien. Sagofigurerna Kartis, Kvadratis och Klura ger uppdrag till barnen när de besöker Kulimulien, och de kommer också till ”människornas förskola” och har Kulimatik med barnen där.