Skip to main content

Kul språkinlärning ute

Kul språkinlärning ute består av flera olika metoder för hur man kan arbeta med språkinlärning på skolgården på ett roligt och spännande sätt.

Metoderna kan enkelt anpassas till alla åldersgrupper mellan ca 3-7 år. De baseras på arbetssätt inom det som kallas äventyrspedagogik.

Barnen får spännande uppgifter och uppdrag, som förbereds inomhus men genomförs utomhus. För att kunna lösa uppdragen måste barnen ha vissa språkliga baskunskaper.

Pedagogiska fördelar:
  • Barnen tycker att det är roligt och spännande och det skapar mycket hög motivation hos dem. Forskning visar att barnen lär sig bättre när det tycker att något är spännande, utmanande och roligt.
  • Barnen får arbeta både utomhus och inomhus. Det gör att undervisningen blir mer varierad.
  • Barnen får röra sig mycket. Forskning visar att rörelse och inlärning hör ihop. Barnen lär sig bättre när hela kroppen får vara med.
  • Barnen arbetar i små grupper, diskuterar, löser problem och kommer överens. Förmågan att samarbeta tränas.
  • Barnen får små ledaruppgifter. Det gör att de växer som personer och blir säkrare på sin förmåga att interagera i en grupp.