Skip to main content
Kul med karta på skolgården

 

ÅLDRAR: 4-13 ÅR 

Kul med karta består av flera roliga övningar där man använder sig av en skolgårdskarta. Övningarna kan anpassas till olika åldrar mellan 4 och 13 år. Med de mindre barnen (4-7 åringarna) tränar man på rumsliga begrepp och vanliga lägesord för att beskriva objekts läge i rummet (på kartan). Med de äldre barnen kan man ta in begreppet skala. Dessutom kan matte, programmeringsövningar och olika kunskapsområden integreras.

På kursen får du pröva på olika övningar anpassade till den åldersgrupp du arbetar med, och du får ett digitalt material med aktiviteterna.