Skip to main content
Klurbanan

ÅLDRAR: 3-15 ÅR

Klurbanan består av ett antal stationer som byggs upp på en kortklippt och jämn grönyta med hjälp av enkel material, t ex koner, rep och pinnar. En del stationer kan  byggas upp på grus- och asfaltytor. Vid stationerna löser barnen uppgifter med koppling till matte. Dessutom ingår en rörelseuppgift. För att klara av uppgiften måste barnen ha vissa matematiska baskunskaper. Stationerna kan göras på olika svårighetsnivåer, alltifrån mycket lätt nivå för 3-5-åringar till svår nivå för barn upp till 15 års ålder.

Barnen arbetar i små grupper med 4-5 barn i varje grupp. Med de större barnen, från ca 7 år och uppåt, kan man arbeta med flera grupper samtidigt. Grupperna roterar runt de olika stationerna. Dom mindre barnen får instruktioner av läraren/pedagogen medan dom större barnen själva kan läsa instruktionerna i en pärm som ligger vid stationen.

Gruppen ska först diskutera uppgiften innan den börjar med det praktiska arbetet. När gruppen är klar med uppgiften kan den dokumentera resultatet genom att fotografera med hjälp av en mobiltelefon eller lärplatta. Man kan också låta varje grupp filma arbetet vid en eller ett par stationer. Grupperna kan sedan titta på filmen för att analysera hur den löste uppgiften. Dom äldre barnen redovisar fotona för läraren/pedagogen (facit) och grupperna kan redovisa filmerna för varandra och berätta hur de tänkte när dom löste uppgifterna. När grupperna på så sätt analyserar sitt arbete så förstärks inlärningen.