Skip to main content
Kamratövningar & Kamratlekar

ÅLDRAR: 3 ÅR TILL VUXNA

Kamratövningar

Kamratövningarna kan göras inne och ute året runt, även i snö, och kräver lite eller ingen materiel. De kan anpassas till alla åldersgrupper från ca 3 år till vuxna. En del övningar gör hela gruppen/klassen tillsammans och i andra övningar delar man in barnen i mindre grupper, allt ifrån parvis till 5-7 barn i varje grupp. Grupperna får uppgifter som de ska lösa. Dessa kan göras på olika svårighetsnivåer och är mer eller mindre fysiska.

Det övergripande syftet är att utveckla individen och gruppen. Övningarna bygger på kommunikation, samarbete, respekt, tillit, engagemang och ledarskap. Barnen lär sig att se sin roll i gruppen, och det sätt på vilket den egna attityden bidrar till gruppens framgångar. Man tränar inte enbart de sociala färdigheterna, utan också motorik och ledarskap. För äldre barn, från ca 12 år och uppåt, kan många av övningarna användas i samband med fystränings pass.

Kamratlekar

Kamratlekarna kan liksom Kamratövningarna göras inne och ute året runt, även i snö, och kräver lite eller ingen materiel. De kan anpassas till alla åldersgrupper från ca 3 år till vuxna. Det enda som skiljer Kamratlekarna från Kamratövningarna är att de påminner mer om vanliga lekar och att hela klassen/gruppen leker tillsammans. Syftet är densamma som med Kamratövningarna.

På kursen

Under kursdagen får du pröva på olika typer av kamratövningar och hur man anpassar dessa till olika åldrar. Du får ett digitalt material med de övningar vi gör så att du snabbt ska kunna komma igång med att arbeta med kamratövningar/lekar på din skola/förskola.