Skip to main content

Kamratövningar

Kamratövningarna kan göras inne och ute året runt, även i snö, och kräver lite eller ingen materiel. De kan anpassas till alla åldersgrupper från ca 3 år till vuxna. En del övningar gör hela klassen tillsammans och i andra övningar delar man in barnen i mindre grupper, allt ifrån parvis till 5-7 barn i varje grupp. Grupperna får uppgifter som de ska lösa. Dessa kan göras på olika svårighetsnivåer och är mer eller mindre fysiska. Övningarna är roliga och inbjuder ofta till skratt.

Det övergripande syftet är att utveckla individen och gruppen. Övningarna bygger på kommunikation, samarbete, respekt, tillit, engagemang och ledarskap. Barnen lär sig att se sin roll i gruppen, och det sätt på vilket den egna attityden bidrar till gruppens framgångar. Man tränar inte enbart de sociala färdigheterna, utan också motorik och ledarskap. För äldre barn, från ca 12 år och uppåt, kan många av övningarna användas i samband med fysträning.

Kamratbanor

En kamratbana inomhus består av ett antal stationer som man bygger upp med traditionella gymnastikredskap men även en del ”specialredskap”, till exempel kasserade bildäck. Vid stationerna löser barnen uppgifter som är mer eller mindre fysiska. Man arbetar med grupper med 4-6 barn i varje grupp. Det är enkelt att variera svårigheten på uppgifterna. De kan anpassas till alla åldrar från ca 4 år till vuxna. Det övergripande syftet med Kamratbanan är samma som för Kamratövningar.

Till kamratbanan finns ett instruktionsmaterial och lärarhandledning på en USB-sticka. För barn från ca 9 år och uppåt fungerar materialet som ett delvis själv- instruerande material. Det underlättar väldigt mycket för dig som ledare eftersom du inte behöver instruera och förklara allting.