Skip to main content

Jakten på det Gyllene kugghjulet

Projekt på Tekniska museet

Hösten 2014 genomförde jag ett projekt – Jakten på det Gyllene kugghjulet – på Tekniska museet i Stockholm. Projektet gick ut på att i samarbete med museet ta fram ett koncept för årskurs 4-6 med temat teknik och energi.

I november testades konceptet med 12 skolklasser under två dagar på Tekniska museet. Klassen fick en utmaning av Professor Technicus att klara av ett uppdrag på Tekniska museet. För att klara av uppdraget var barnen tvungna att lära sig fakta om energi och 12 viktiga tekniska innovationer, allt förankrat i kursplanerna i teknik och fysik. Detta gjorde de på sin skola. Klassen fick faktamaterial att arbeta med och eleverna testades på sin kunskap genom en mycket uppskattad frågesport. Till förberedelsearbetet på skolan gick det åt ca fyra lektioner.

När förberedelsearbetet var klart kom klassen till Tekniska museet, där den utförde själva uppdraget. De medföljande lärarna hade tidigare fått en detaljerad manual som beskrev hur förberedelsearbetet på skolan och uppdraget på museet skulle gå till, och på museet fick de diverse material som de behövde för att genomföra uppdraget med sin klass. Allting var planerat och förberett på ett sådant sätt att det inte behövdes hjälp av personal från museet för att genomföra uppdraget. Att museet inte skulle behöva ställa upp med personal var en av kravspecifikationerna för konceptet.

Det tog en klass ca 40 minuter att lösa uppdraget. Barnen arbetade i små grupper. Varje grupp arbetade självständigt oberoende av de andra grupperna. För att hitta det gyllene kugghjulet var gruppen tvungen att först hitta ledtrådar i utställningslokalerna, och för att kunna hitta ledtrådarna behövde barnen komma ihåg det de lärt sig om energi och tekniska innovationer. Detta visste barnen i förväg, så de hade lärt sig ordentligt. Den stora drivkraften för dem var att klara av uppdraget, så alla, även de som vanligtvis inte var så motiverade att lära sig, var väl förberedda.

När gruppen sedan pusslade ihop ledtrådarna kunde den hitta det gyllene kugghjulet, som fanns på en avsides plats på museet. Det fanns flera gyllene kugghjul så att inte grupperna kom till samma ställe. Gruppen fotade av det gyllene kugghjulet, som bevis på att den hittat det.

Testet föll mycket väl ut. Barnen tyckte att det var roligt och för personalen innebar det nästan inget extra arbete alls. För mig var det ett pilotprojekt som jag lärt mig mycket av. Jag har lärt mig hur man kan konstruera ett spännande uppdrag på ett museum, som barnen gillar och som inte kräver extra arbete av personalen, och inte minst, som ger kunskap på ett spännande sätt, direkt kopplat till kursplaner i olika ämnen. Jag hoppas kunna använda mig av den kunskapen i samverkan med andra museer.

Sven-Gunnar