Skip to main content

Djurens mattekluringar

Barnen får ett uppdrag med fyra olika delar:

Del 1: Att komma på dom hemliga djuren. Det sker genom barnen får höra påståenden om djuren och på så sätt ska kunna klura ut vilka djur det handlar om.

Del 2: Att hitta djurens hemliga platser (på skolgården). Det kan ske med hjälp av foton, bildrebusar, platsbeskrivningar eller vägbeskrivningar (med läges- och riktningsord).

Del 3: Att lösa djurens mattekluringar. Det sker vid djurens hemliga platser, genom laborativt arbete med enkel materiel.

Del 4: Att göra djurens rörelseuppgift. Det sker vid också vid djurens hemliga platser. Rörelseuppgifterna har koppling till matte.

Barnen arbetar i små grupper (3-6 barn). En grupp i taget kan göra uppdraget. En vuxen person följer med och handleder gruppen. Man kan ha 2-3 hemliga djur vid varje uppdragstillfälle.