Äventyrspedagogik i förskolan

Att arbeta med äventyrspedagogik är fantastiskt roligt och passar perfekt för förskolan. Vår äventyrspedagogutbildning med inriktning mot 3-7 år, är designad för förskolan och förskoleklassen. Utbildningen vilar på praktisk erfarenhet och vetenskaplig grund. Den knyter an till den nya läroplanen, där begreppet undervisning lyfts fram. Viktiga kunskapsområden och värdegrundsfrågor genomsyrar de olika momenten i utbildningen.

Äventyrsförskola

Det är flera förskolor runt om i landet som har profilerat sig mot äventyrs-
pedagogik och där en stor del av personalen har gått vår äventyrspedagog-utbildning med inriktning mot 3-7 år.

Om din förskola vill profilera sig mot äventyrspedagogik så kan personalen gå utbildningen i antingen Stockholm, Alingsås eller Hässleholm, men vi kan också genomföra utbildningen på din förskola. Läs mer om utbildningen →

Om minst hälften av den pedagogiska personalen  går utbildningen så kan förskolan certifiera sig som en äventyrsförskola. Det innebär en kvalitetssäkring som garanterar att förskolan arbetar med äventyrspedagogik på ett pedagogiskt kvalificerat sätt. Kontakta mig gärna för mer information:
info@spannandelarande.se eller 073-077 60 50.

Fot på en förskola med Spännande Lärande skylt på väggen
Äventyrsforskola Spännande Lärande