Specialkurs: Mörkeräventyr – 8-16 år

 

Anmäl till specialkurs ➜

 

RUBRIKER DENNA SIDA:

  • Kursbeskrivning
  • Kursinnehåll
  • Kurskostnad
Kursbeskrivning

Kursen riktar sig till dig som tidigare gått någon av kurserna i Äventyrspedagogik. Du får lära dig hur man planerar och genomför mörkeräventyr. Kursen tar upp tre olika modeller för mörkeräventyr, och hur man anpassa dessa efter barnens ålder. Varje modell är kopplad till ett projekt där ett flertal ämnen integreras. Det handlar om äventyrsbaserade, ämnesintegrerade projekt kopplade till kursplaner, där mörkeräventyret är motorn som driver runt projektet.

Kursen genomförs på Lillsveds folkhögskola i Stockholm, 25-27 sep 2020, fredag: 18:00-24:00, lördag: 09:30-24:00, söndag: 09:30-13:30.

Eftersom det blir sena kvällar  är det en fördel om du bor på folkhögskolan. Boende bokas på Lillsveds folkhögskola – Vandrarhemmet, 08-541 385 30. Frukost kan bokas på folkhögskolan vid bokning av boendet.

Kursinnehåll

Kursen är indelad i två delar, del 1 – fredag 18:00-lördag 15:00 och del 2 lördag 15:00-söndag 13:30. Du kan välja att delta i del 1, del 2 eller bägge delarna.

Del 1: Vi tar upp två olika modeller för mörkeräventyr – Modell 1 som kan anpassas till åldrarna 8-10 år, och Modell 2 som kan anpassas till åldrar från 10 år och obegränsat uppåt. Bägge modellerna kan ingå i ett tematiskt, ämnesintegrerad projekt med varierande teman. På kursen har jag valt ett allmänt sagotema för Modell 1 (en mörkerversion av ett sagoäventyr), och ett rymdtema för Modell 2. Varje modell består av 1) Introduktion med story; 2) Förberedelser; 3) Genomförande av mörkeräventyret och 4) Efterarbete. Till bägge modellerna kan man koppla ett äventyr på dagtid, som kommer före mörkeräventyret (vi kommer att gå igenom det på kursen).

Del 2: Här tar vi upp Modell 3, som kan anpassas till åldrar från 10 år och obegränsat uppåt. Precis som  Modell 1 & 2 kan också Modell 3 ingå i ett tematiskt, ämnesintegrerad projekt med varierande teman. På kursen har jag valt ett tema med aktuella samhällsfrågor – terrorism, falsk nyhetsspridning (trollfabriker) och klimatkrisen.  Också Modell 3 består av 1) Introduktion med story; 2) Förberedelser; 3) Genomförande av mörkeräventyret och 4) Efterarbete, och också till en här modellen kan man koppla ett äventyr på dagtid, som kommer före mörkeräventyret (vi kommer att gå igenom det på kursen).

Kurskostnad

I priset ingår middag på fredag, lunch, eftermiddagsfika och middag på lördag, och lunch på söndag. Dessutom ingår en USB-sticka med kursinnehållet. Boende och frukost på folkhögskolan ingår ej. Priserna är exklusive moms.

Priser:

  • Del 1: 1 600 kr/person, och 1 300 kr/ pers vid 2 personer eller fler från samma arbetsplats.
  • Del 2: 1 600 kr/pers, och 1 250 kr/pers vid 2 personer eller fler från samma arbetsplats.
  • Del 1 + 2: 2 750 kr/pers, och 2 250 kr/pers vid 2 personer eller fler från samma arbetsplats.

Kursavgiften betalas mot faktura. När du anmäler dig till kursen skickar vi en bekräftelse/faktura. Vid avanmälan mer än 3 dagar före kursen återbetalas hela kursavgiften. Vid avanmälan 1-3 dagar före kursen återbetalas halva kursavgiften. Om en anmäld person blir sjuk eller inte kan delta av annan orsak, kan man utan extra kostnad sätta in en ersättare.