Våra kurser i äventyrspedagogik

Kurser för förskollärare, lärare och fritidspedagoger.

ÄVENTYRSPEDAGOGIKEN tar upp viktig kunskap kopplad till läroplanerna. Den vilar på praktisk erfarenhet och vetenskaplig grund. Barnen älskar arbetssättet och för läraren/pedagogen blir det en nytändning i arbetet. Läs mer!

KURSER 2019 (Klicka nedan)
Kursorter: Stockholm, Alingsås, Hässleholm

Äventyrspedagogutbildning 1 – inriktning 3-7 år (6 dagar)

Äventyrspedagogutbildning 2 – inriktning 8-13 år (6 dagar)

Äventyrspedagogutbildning 3 – inriktning 13-16 år (6 dagar)

Fortsättningskurs 1 – inriktning 3-7 år (1-3 dagar)

Fortsättningskurs 2 – inriktning 8-10 år (1-3 dagar)

Fortsättningskurs 3 – inriktning 10-16 år (2-3 dagar)

Kortkurser – alla åldersgrupper (1-dags-kurser)

ÄVENTYRSFÖRSKOLA: Klicka här!

Aktivitet spännande lärande