Kortkurser

 

Anmäl till kortkurs ➜

 

RUBRIKER DENNA SIDA:

 • Kursbeskrivning
 • Kursorter
 • Kurser med inriktning 3-7 år
 • Kurser med inriktning 8-15 år
 • Kurskostnad
Kursbeskrivning

Du kan välja mellan 5 olika kurser med inriktning mot 3-7 år och 5 olika kurser med inriktning mot 8-15 år. Kurserna genomförs i Stockholm, Alingsås och Hässleholm, men kan också genomföras på din skola/förskola (kontakta oss!). Du kan välja åldersinriktning, antal dagar och innehåll (se längre ner!).

Kursinnehållet är kopplat till läroplaner och vilar på vetenskaplig grund. Vi arbetar till största delen praktiskt under kursen. Efter kursen kan du direkt börja arbeta med det du lärt dig. Det underlättar att komma igång om man är flera personer från samma arbetsplats som går kursen.

Kurserna ges med två olika inriktningar, en inriktning för den som arbetar med 3-7-åringar och en inriktning för den som arbetar med 8-15-åringar. Det som skiljer inriktningarna åt, är dels att några av kursmomenten är helt olika, och att de kursmoment som är lika anpassas till respektive åldersgrupp. När du anmäler dig till kursen väljer du också inriktning. Kurskostnad hittar du längst ner på sidan.

Kursorter

Stockholm (Lillsveds folkhögskola)
Alingsås (Hjälmareds folkhögskola)
Hässleholm
(Hässleholmsgården)

Kurser med inriktning 3-7 år

 KURS 1A: Kamratövningar & Kamratbanor (1 dag)

KURS 2A: Kul matte & språk på skolgården (1 dag)

KURS 3A: Sagoäventyr (1 1/2 dag) & Miniäventyr i skogen (1/2 dag)

 • Innehåll: Sagoäventyr →      Miniäventyr i skogen →   
 • Datum: Stockholm 16-17 maj (bara eftermiddagen 16:e); Alingsås 26-27 april (bara eftermiddagen 26:e); Hässlehom 18-19 april (bara eftermiddagen 19:e)

KURS 4A: Sagolandet Kulimulien (1 dag)

KURS 5A : KULIS, Kul med karta & Miniäventyr (1 dag)

Kurser med inriktning 8-15 år

 KURS 1B: Kamratövningar & Kamratbanor (1 dag)

 KURS 2B: Kul matte & språk på skolgården (1 dag)

KURS 3B: Sagoäventyr (8-12 år) (1 1/2 dag) & Miniäventyr i skogen (1/2 dag)

 • Innehåll: Sagoäventyr  →      Miniäventyr i skogen → 
 • Datum: Stockholm 16-17 maj (bara eftermiddagen 16:e); Alingsås 26-27 april (bara eftermiddagen 26:e); Hässlehom 18-19 april (bara eftermiddagen 19:e)

 KURS 4B: Äventyrsbaserade projekt (1 dag)

 KURS 5B: KULIS, Kul med karta, Smart Kids (1 dag)

Kurskostnad

 I priset ingår lunch. Dessutom ingår ett USB-minne med kursinnehållet. Priserna är exklusive moms. Vi kan också genomföra en kurs på er skola/förskola. Då blir er kostnad betydligt lägre per person om ni är minst 12 personer. Kontakta oss och begär offert!

Kostnad för 1 dag

 • 1 person: 1 650 kr
 • 2-3 personer från samma arbetsplats: 1 450 kr/person/dag
 • 4-6 personer från samma arbetsplats: 1 250 kr/person/dag
 • Fler än 6 personer från samma arbetsplats: 1 050 kr/person/dag

Kostnad för 2 dagar

 • 1 person: 1 500 kr/dag
 • 2-3 personer från samma arbetsplats: 1 300 kr/person/dag
 • 4-6 personer från samma arbetsplats: 1 100 kr/person/dag
 • Fler än 6 personer från samma arbetsplats:  900 kr/person/dag

Kostnad för 3 dagar

 • 1 person: 1 350 kr/dag
 • 2-3 personer från samma arbetsplats: 1 150 kr/person/dag
 • 4-6 personer från samma arbetsplats: 950 kr/person/dag
 • Fler än 6 personer från samma arbetsplats: 750 kr/person/dag

Kursavgiften betalas mot faktura. När du anmäler dig till kursen skickar vi en bekräftelse/faktura. Vid avanmälan mer än 5 dagar före kursen återbetalas hela kursavgiften. Vid avanmälan 1-3 dagar före kursen återbetalas halva kursavgiften. Vid avanmälan mindre mindre än 1 dag före kursen återbetalas inte kursavgiften. Om en anmäld person blir sjuk eller inte kan delta av annan orsak, kan man utan extra kostnad sätta in en ersättare.