Äventyrsförskola

Äventyrspedagogiken är ett fantastiskt roligt arbetssätt som passar perfekt för förskolan. Det är flera förskolor runt om i landet som har profilerat sig mot äventyrspedagogik och där en stor del av personalen har gått Äventyrspedagog-utbildningen med inriktning mot 3-7 år.

Om din förskola vill profilera sig mot äventyrspedagogik så kan personalen gå utbildningen i antingen Stockholm, Alingsås eller Hässleholm, men vi kan också genomföra utbildningen på din förskola. Läs mer om utbildningen →

Certifiering

Om minst hälften av den pedagogiska personalen går utbildningen så kan förskolan certifiera sig som en äventyrsförskola. Utbildningen vilar på vetenskaplig grund och utgår från förskolans läroplan. Det innebär en kvalitetssäkring som garanterar att förskolan arbetar med äventyrspedagogik på ett pedagogiskt kvalificerat sätt. Kontakta mig gärna för mer information:
info@spannandelarande.se eller 073-077 60 50.

Äventyrsforskola Spännande Lärande