Äventyrspedagogutbildning 2 – 8-15 år

 

Anmäl till äventyrspedagogutbildning ➜

 

RUBRIKER PÅ DENNA SIDA:

 • Kursinnehåll
 • Kursbeskrivning
 • Läroplanen & Ämnesintegrering
 • Kursorter & datum
 • Program på våren 2020
 • Program på hösten 2020
 • Kurskostnad
Kursinnehåll

nnehållet är  vetenskapligt förankrat och kopplat till läroplaner. Den forskning som vår utbildning baseras på, har granskats av Universitetskanslersämbetet, som bedömt att ”utbildningen vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund”.  

Kursen tar upp både hur man kan arbeta med att utveckla barnens förmåga att samarbeta och arbeta i grupp, och hur man kan integrera viktiga kunskaps-
områden och värdegrunden i äventyrsbaserade projekt. Under rubriken PROGRAM nedan kan du klicka dig fram till det detaljerade innehållet. 

Kursbeskrivning

Kursen ges med två olika inriktningar, en inriktning för den som arbetar med 3-7-åringar och en inriktning för den som arbetar med 8-15-åringar. Det som skiljer inriktningarna åt, är dels att några av kursmomenten är helt olika, och att de kursmoment som är lika anpassas till respektive åldersgrupp. När du anmäler dig till kursen väljer du också inriktning.

Kursen är på 6 dagar med två sammankomster, den första sammankomsten 3 dagar våren 2020 och den andra sammankomsten 3 dagar hösten 2020 (fredag 09:30-17:00; lördag 08:30-17:00; söndag 08:30-16:00). Vi arbetar till stor del praktiskt, då du själv får uppleva de olika arbetssätten. Vi kopplar sedan teorin till det vi gör i praktiken.

Kursinnehållet är utformat så att du efter kursen direkt ska kunna komma igång med att arbeta med äventyrspedagogik på din förskola/skola. För att underlätta det kommer du att få ett USB-minne med de aktiviteter vi gör under kursen. Det underlättar också väldigt mycket att komma igång om man är flera personer från samma arbetsplats som går kursen.

Läroplanen & Ämnesintegrering

Klicka här → 

Kursorter & datum

Höstens datum blir klara senare.
Stockholm (Lillsveds folkhögskola): 15-17 maj, 2020
Alingsås (Hjälmareds folkhögskola): 25-27 april (OBS! Lördag-måndag)
Hässleholm (Hässleholmsgården): 17-19 april, 2020

Program – på våren

Fredag:
KOMPIS 1 – Kamratövningar →
KOMPIS 2 – Kamratbanor →
Lördag:
Miniäventyr i skogen →

Sagoäventyr (8 år +) – Intro →  
Söndag: 
Sagoäventyr →

Program – på hösten

Fredag:
Kul med matte på skolgården →
Kul med språk på skolgården →
Lördag:
Äventyrsbaserade projekt 1 →
Äventyrsbaserade projekt 2 →
Söndag:
Äventyrsbaserade projekt 3 → 
Kul med karta på skolgården → 
KULIS – Lekar på skolgården →
Smart Kids →

Kurskostnad

I priset ingår lunch alla sex dagarna. Dessutom ingår ett USB-minne med kursinnehållet. Priserna är exklusive moms.

 • Kostnad för 1 person: 5 950 kr
 • Kostnad för 2-3 personer från samma arbetsplats: 5 250 kr/person
 • Kostnad för 4-6 personer från samma arbetsplats: 4 550 kr/person
 • Kostnad för fler än 6 personer från samma arbetsplats: 3 850 kr/person

Kursavgiften betalas mot faktura. När du anmäler dig till kursen skickar vi en bekräftelse/faktura. Vid avanmälan mer än 3 dagar före kursen återbetalas hela kursavgiften. Vid avanmälan 1-3 dagar före kursen återbetalas halva kursavgiften. Om en anmäld person blir sjuk eller inte kan delta av annan orsak, kan man utan extra kostnad sätta in en ersättare.